Opptrapping av busstreiken vil påvirke skoleskyssen

Folk står i kø utenfor en Snelandiabuss i Hammerfest.  - Klikk for stort bildeEn opptrapping av busstreiken lørdag 26. september vil føre til at all busstransport innen ruteområdet Finnmark stopper opp. Foto: Knut Åserud Her finner du informasjon om undervisning ved fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark under en eventuell opptrapping av busstreiken.

Det vises til Tariffoppgjøret 2020, og den pågående streiken i bussbransjen som har vart fra 20. september. Arbeidstakerorganisasjonene har foreløpig tatt ca. 3000 bussjåfører ut i streik, og varsler ytterligere opptrapping fra og med lørdag 26. september ved arbeidstidens start.

Denne opptrappingen vil blant annet gjelde Finnmark, og Boreal Buss AS har varslet fylkeskommunen om at dette vil omfatte alle deres lokasjoner. Samferdsel vil informere om eventuelle sjåfører som ikke er organisert, og som kjører sine turer.

Dersom streiken trappes opp som varslet, vil det bety at all busstransport innen ruteområde Finnmark vil stoppe opp fra og med lørdag morgen.  Dette vil omfatte bybusser, distrikts- og ekspressruter og skolekjøring.

Ved opptrapping av streiken gjelder dette for de videregående skolene i utdanning øst:

  • Ordinær undervisning på videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune under busstreik
  • Alle oppfordres til å finne alternativ transport
  • Elever som bor innenfor 6 km må gå/sykle/finne annen transport
  • Elever utenfor 6 km til skolen, som ikke finner alternativ transport, ivaretas tilsvarende de som har fravær på grunn av symptomer på korona og slipper fravær dersom de følger tilbudet fra skolen
  • Rektor kan avvike fra punktene ovenfor dersom lokale forhold tilsier dette

Utdanningsdirektoratet har uttalt at regelverket ikke sier noe om hvilken rett elevene har til opplæring ved en busstreik, men oppfordrer skolene til å finne gode løsninger og legge til rette for at elevene kan gjøre noe skolearbeid hvis de må være hjemme.

Til toppen