Over 100 ungdommer møtte opp på kræsjkurs i EU

Torsdag var det duket for Nordnorske Europadager ved fylkeshuset i Vadsø, og fylkesrådslederen åpnet programmet. Vadsø-ungdom tok turen for å lære mer om EU.

En kvinne taler engasjert fra en talerstol. Man kan se logoen til Troms og Finnmark fylkeskommune på talerstolen. I bakgrunnen ser man et lerret hvor det står "Nordnorske Europadager". - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) åpnet Nordnorske Europadager 2022 som ble avholdt i fylkestingssalen ved Fylkeshuset i Vadsø 8. desember. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– I dag er Europa i Vadsø! Velkommen til Nordnorske Europadager. Internasjonalt arbeid og samarbeid, er i en brytningstid. Under det vi kan kalle normale omstendigheter har Russlands- og Barentssamarbeidet vært en viktig og sentral del av Finnmark fylkeskommunes internasjonale arbeid. Nå må vi tenke nytt, sa fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Torbergsen fortsatte med å snakke om hvor viktig EU og Europa er for regionen.

– Det siste halve året har minnet oss på at vi er en del av Europa og at europeisk samarbeid er viktigere enn noen gang.

Videre påpekte Torbergsen om at man i dag har samlet representanter fra ulike bransjer, næringer og forvaltning.

– Her kan vi få en felles forståelse om hvordan vi kan utnytte muligheten EØS-avtalen gir, sa fylkesrådsleder Torbergsen.

Flere mennesker sitter ved flere bord. De er inne i en større sal. - Klikk for stort bildeDeltakere under Nordnorske Europadager 2022 som ble avholdt i fylkestingssalen ved Fylkeshuset i Vadsø 8. desember. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Den røde tråden: muligheter

Nordnorske Europadager har som mål å sette søkelyset på framtida i nord – og har invitert til en dag med faglig påfyll om EU/EØS og mulighetene for nordnorske aktører. Hva er egentlig Norges forhold til EU, og hva betyr det for oss i nord? Hvordan påvirker EUs grønne giv oss? Dette var noen av de få spørsmålene som ble stilt og undersøkt fra talerstolen i fylkestingssalen ved Fylkeshuset i Vadsø.

Nordnorske Europadager har også blitt arrangert i Bodø og Tromsø denne uken. Les mer om Tromsø-dagen her.

Ved åtte poster på programmet i Vadsø ble flere foredrag og aktiviteter gjennomført, disse omhandlet i all hovedsak muligheter i EUs program Erasmus+, Horisont Europa, EUs finansieringsordninger: muligheter for internasjonalt samarbeid og digitalisering på tvers av landegrenser.

Kræsjkurs om EU for unge

En større sal er fylt opp med mennesker, bildet er tatt bakfra. - Klikk for stort bildeOver 100 elever fra Vadsø videregående skole fikk lære mer om EU under Nordnorske Europadager i Vadsø 8. desember. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Det var én post på programmet som var særdeles populær. På formiddagen kom det omtrent 100 ungdommer fra Vadsø videregående skole som går studiespesialisering med hovedtemaer som samfunnsfag og fremmedspråk.

En kvinne prater engasjert. - Klikk for stort bildeKommunikasjonsrådgiver ved Nord-Norges Europakontor, Anna Skott, under seansen med ungdommene. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Anna Skott, kommunikasjonsrådgiver ved Nord-Norges Europakontor og hennes kollega, EU-rådgiver Tina Melfjord ledet seansen med Vadsø-ungdommen.

– Hva er det første dere tenker på når jeg sier "EU"?, spurte Skott.

– Europeiske Union!, er det en elev som svarer.

– Land som samarbeider og økonomi, svarer en annen.

Videre fikk elevene en innføring i samarbeidsorganet. 

– Det er to bokstaver, men to mektige bokstaver. Etter 2. verdenskrig slo flere land hodene sammen og etablerte et samarbeidsorganisasjon og består i dag av 27 medlemsland, forklarte Skott.

Melfjord fortsatte å snakke om lover og regler.

– Når EU lager nye lover, for eksempel for transport, så kommer dette også til å påvirke oss her i nord, og her er det store avstander! Derfor er det viktig at vi kommer med våre innspill, forklarte EU-rådgiveren.

To kvinner sitter ved et bord å diskuterer. - Klikk for stort bildeJenny Marie Kirkeeide (17) (t.v.) og Lisa Sørensen (18) fra Vadsø videregående skole diskuterte ulike problemstillinger under Nordnorske Europadager 2022 den 8. desember. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Melfjord trakk fram matvarer, eksport og import.

– Visste dere at vi har regler for bananen? Dette banandirektivet bestemmer form og farge på bananene som selges i EU, dette for at man mellom landene i EU vet at man sender hverandre trygge matvarer, forklarte Tøndel engasjert.

Videre var resten av seansen satt til workshop for elevene. Her fikk de en utfordring: kom med en idé til et prosjekt som skal få støtte gjennom EØS-midlene.

Europa i krise, hvordan angår det oss?

Nordnorske Europadager ble avsluttet med samfunnsdebatt ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek på kvelden. Børre Haugli, journalist for Dagsavisen i Nord-Norge er moderator, og de store spørsmålene ble stilt i lyset av Europas flere kriser: Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til både krig og energikrise på kontinentet, klimakrise og hvor EUs store ambisjoner om klimanøytralt samfunn innen 2050 også har ringvirkninger utenfor EU.

Sammen med utvalgte deltakere av debatten forsøkte man å svare på disse store spørsmålene. Deltakerne var Lars Georg Fordal, leder i Det Norske Barentssekretariatet, ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen (Ap), Petter Bjørkli, klyngeleder i Energi i Nord og rådgiver ved Samerådets EU-avdeling, Anja Márjá Nystø Keskitalo.

Kvelden startet med et kulturelt innslag ved Samovarteateret.

Flere mennesker sitter på stoler ved en mindre scene på et bibliotek. De er i samtale. - Klikk for stort bildePaneldebatt: f.v. Børre Haugli, journalist i Dagsavisen Nord-Norge, Lars Georg Fordal, leder i Det Norske Barentssekretariatet, ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen (Ap), Petter Bjørkli, klyngeleder i Energi i Nord og rådgiver ved Samerådets EU-avdeling, Anja Márjá Nystø Keskitalo. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Fakta om Nord-Norges Europakontor

Nord-Norges europakontor (NNEO) ble opprettet i 2005 for å fremme og forsterke nordnorske interesser i EU. Kontoret jobber daglig med EU-relaterte saker som Nord-Norge er opptatte av.

Gjennom å være tilstede i Brussel, er Nord-Norges Europakontor et kompetansesenter på EU og EØS, og gir praktisk og faglig hjelp til miljøer i Nordland og Troms og Finnmark.

NNEO har fire hovedmålsettinger:

  • Europakontoret skal bidra til at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene i EU og EØS-avtalen.
  • Europakontoret skal bidra til regional utvikling gjennom økt europakompetanse. 
  • Europakontoret skal bidra til markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.
  • Europakontoret skal bidra til større internasjonal aktivitet i fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
Til toppen