Privatisteksamen vår

Klikk for stort bilde Oppmelding skal skje elektronisk på PrivatistWeb i perioden 15. januar – 3. februar.

Oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

For informasjon se privatistweb.no, les mer på våre sider om privatisteksamen eller kontakt nærmeste videregående skole.

Når du melder deg opp i PrivatistWeb, må privatister i tidligere Troms fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Troms fk)» og privatister i tidligere Finnmark fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Finnmark fk)»

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Til toppen