Privatisteksamen våren 2021

En notatbok hvor det er skrevet "Eksamen" inni, ligger på et bord sammen med en ordbok og en Mac. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Mathias Fareth, Alta videregående skole Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på privatistweb.no i perioden 15. januar – 1. februar.

Din oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar.

For mer informasjon, se www.privatistweb.no, les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Når du melder deg opp i privatistweb må privatister i tidligere Troms fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Troms fk)» og privatister i tidligere Finnmark fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Finnmark fk)»

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Til toppen