Privatisteksamen våren 2022

En elev noterer i en bok. - Klikk for stort bilde Mathias Fareth, Alta videregående skole Skal du ta privatisteksamen i vår, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 15. januar–1. februar.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar.

Meld deg opp i Privatistportalen

Studieforberedende fag i Tromsø

Privatister som skal ta eksamen i studieforberedende fag i Tromsø, må melde seg opp på «Eksamenskontoret i Troms og Finnmark» i Privatistportalen.

Språkfag

Muntlig eksamen i engelsk programfag og fremmedspråkene fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Eksamensforberedende kurs

Nettskolen i Troms tilbyr eksamensforberedende kurs for deg som er bosatt i Troms og Finnmark fylke og som skal ta eksamen som privatist våren 2022.

Frist for å melde seg opp til kurset er 16. januar.

Les mer om tilbudet her

Mer informasjon

For mer informasjon, se Privatistportalen, les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Til toppen