Privatisteksamen våren 2022

En elev noterer i en bok. - Klikk for stort bilde Mathias Fareth, Alta videregående skole Skal du ta privatisteksamen i vår, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 15. januar–1. februar.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 1. februar.

Meld deg opp i Privatistportalen

Studieforberedende fag i Tromsø

Privatister som skal ta eksamen i studieforberedende fag i Tromsø, må melde seg opp på «Eksamenskontoret i Troms og Finnmark» i Privatistportalen.

Språkfag

Muntlig eksamen i engelsk programfag og fremmedspråkene fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Mer informasjon

For mer informasjon, se Privatistportalen, les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Til toppen