Prosjekt fylkesoppdeling leverte sin rapport

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesdirektøren har nå levert rapporten som fylkesrådet bestilte for å se på hvordan man kan starte arbeidet med å gjenopprette Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

– Jeg er glad for å få denne utredningen. Politisk er vi klar for å gå videre med prosessen for å gjenopprette de to fylkeskommunene, og med rødgrønt flertall på Stortinget etter valget så er vi i praksis i boks. Men det forutsetter jo formelt et positivt vedtak i det nye Stortinget, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har nedfelt i sin politiske tiltredelseserklæring at de skal jobbe for en gjenoppretting av Troms og Finnmark fylkeskommuner, og i januar i år ba derfor fylkesrådslederen fylkesdirektøren om å utrede hvordan man kan legge opp arbeidet i en slik oppdelingsprosess. Arbeidet medførte at tre prosjektgrupper har sett på hvordan Troms fylkeskommune kan gjenopprettes, hvordan Finnmark fylkeskommune kan gjenopprettes og hvordan Troms og Finnmark fylkeskommune kan drives videre til den formelle dato for oppdeling.

Les mer om oppdraget som ble gitt i januar her:

Starter forberedelsene til fylkeskommunal oppløsning

– Jeg skal nå lese og sette meg inn i fylkesdirektørens utredning. Med denne å hende, kan vi nå starte en neste prosess med en saksutredning og berede grunnen for en politisk prosess innad i fylkesrådet og opp mot fylkesordfører og fylkestinget. Fylkesrådet vil komme med et forslag til videre politisk prosess som vi vil overlevere fylkesordføreren. Så får fylkestinget rigge seg for en formell oppdeling, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Se vedlegg for mer informasjon:


Leveranse: forprosjekt oppdeling (DOCX, 105 kB)

Notat: rapport forprosjekt etablering av Finnmark fylkeskommune (DOCX, 40 kB)

Forslag: hovedprosjekt Troms fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Prosjektrapport: nye Troms fylkeskommune (PDF, 1014 kB)

Hovedprosjekt: prosjektrapport og prosjektplan (DOCX, 38 kB)

Oppdelingsfasen: utredning rettigheter og medbestemmelse (DOCX, 24 kB)

For kommentarer; fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo, tlf. 977 62 641.

Til toppen