Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret inviterer til temasamling med forsvarssektoren

3.-4. mai 2023 inviterer Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret til ny Temasamling med forsvarsektoren – for leverandører!

Flere mennesker er samlet i en større konferansesal. De sitter. Foran kan vi se en mann i norsk militæruniform. Til høyre for han står det en kvinne. I bakgrunnen er det en projektor med lerret hvor det står "Velkommen til temasamling med Forsvaret - for leverandører" - Klikk for stort bildeForrige temasamling ved Garnisonen i Porsanger, 26. april 2022. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

De tre siste årene har fylkeskommunen i samarbeid med Sápmi næringshage AS, NHO/NHO Arktis og Forsvarsbygg jobbet målrettet for å få flere lokale små og mellomstore bedrifter inn i forsvarsmarkedet.

 – Dette er et viktig satsningsområde for Troms og Finnmark fylkeskommune, som over lengre tid har hatt fokus på økte lokale og regionale ringvirkninger gjennom Forsvarets tilstedeværelse, sier fylkesråd for næring, miljø og plan, Marlene Bråthen (Sp).

Mobilisering og kompetanseheving blant små og mellomstore bedrifter (SMB) har vært sentrale virkemidler.

Les om Birger Mietinen AS som nylig har fått kontrakt med Forsvarsbygg lenger ned i saken!

Suksessen fortsetter med ny temasamling

Små og mellomstore bedrifter får en ny sjanse til å bli kjent med mulighetene som byr seg som en følge av oppbyggingen av Finnmark landforsvar (FLF) og forsvarsmarkedet generelt. 

Det er viktig å inneha riktig kompetanse for å lykkes i forsvarsmarkedet og det øvrige offentlige markedet. Dette gjelder spesielt de minste bedriftene. Temasamlingen bidrar til å heve kompetansen samtidig som det kan være en døråpner for at flere bedrifter vinner frem i forsvarssektorens anbudskonkurranser, sier Bråthen.

I denne runden blir det økt fokus på små og mellomstore bedrifter sin rolle i beredskapssammenheng. Dette i tillegg til at deltakerne blir bedre kjent med regelverket for offentlige anskaffelser, muligheter i forsvarsmarkedet, kommende konkurranser og erfaringer fra andre leverandører.

Ringvirkninger til lokalt næringsliv

– Helt siden vedtaket om reetablering av Finnmark landforsvar har det vært et sterkt ønske om at investeringer skulle gi ringvirkninger til lokalt næringsliv. Gjennom samarbeid med Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret har vi lykkes godt med dette blant entreprenører, både gjennom investeringer på Garnisonen i Porsanger og Garnisonen i Sør-Varanger, sier initiativtaker for temasamlingen, sjef for Finnmark Landforsvar, oberst Jørn Qviller.

Qviller forteller at man må se SMB-markedet.

– Nå er vi opptatt av det det også kommer flere lokale små og mellomstore bedrifter inn på avtaler for levering av varer og tjenester gjennom drifts- og rammeavtalen til forsvarssektoren, fortsetter Qviller.

Tilrettelegger for lokale bedrifter

Sjefen for Finnmark landforsvar, Qviller, og fylkesråd Bråthen er enig i at temasamlingen tilrettelegger for at flere lokale bedrifter får mulighet til å levere varer og tjenester til Forsvaret. Gjennom temasamlingen skaffer de seg nødvendig kompetanse om Forsvarets behov, samtitid som de bygger nettverk og relasjoner inn mot mulige samarbeidspartnere.

– Selv om FLF har liten påvirkning på hvem som skal levere, så kan vi legge til rette for at så mange som mulig vet om muligheten og behovene vi har, avslutter oberst Qviller.

Vadsøbedrift har nylig signert kontrakt med Forsvarsbygg

Totalentreprenør Birger Mietinen AS begynte å arbeide ved Garnisonen i Porsanger rett over påske. De vant et anbud med Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg har ansvaret for anbudskonkurransene i forbindelse med re-etableringen av FLF ved Porsangmoen leir.

Blant disse anbudskonkurransene ble det høsten 2022 kunngjort konkurranse om infrastruktur. Det var denne anbudskonkurransen Birger Mietinen AS ble gjort oppmerksom på under deltakelse på temasamling med forsvarssektoren – for leverandører på Garnisonen i Sør-Varanger i november 2022.

Fra kunngjøring til levering av tilbud og noen forhandlingsrunder var det Birger Mietinen AS som trakk det lengste strået og ble tildelt kontrakten.

En mann i en større verkstedhall smiler til kamera. - Klikk for stort bildeDaglig leder i totalentreprenøren Birger Mietinen AS, Geir Olav Næss. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Disse temasamlingene er gode grensesnitt for entreprenører som oss, vi trenger å møte byggherrene på denne måten, forteller Geir Olav Næss, daglig leder hos totalentreprenøren.

Han forteller at denne typen arrangement og kompetansehevingstiltak ble en øyeåpner og var avgjørende for at de faktisk leverte tilbud i nevnte anbudskonkurranse.

– Prosjektet leverandørutvikling Forsvaret har gjort at vi lettere kan lage gode strategier opp mot konkurranser, avslutter Næss.

Temasamlingen foregår ved Garnisonen i Porsanger 3.-4. mai, lunsj til lunsj.

Du finner mer informasjon om temasamlingen her.

Påmeldingsfrist er 1. mai. Meld deg på her. (gjelder også media)

For spørsmål, kontakt:

Mona Halvari, mona.halvari@tffk.no /915 67 716

Tidligere temasamlinger:

Temasamling ved Garnisonen i Porsanger i april 2022

Temasamlingen ved Garnisonen i Sør-Varanger i november 2022

Fakta om Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret

Prosjektet har som mål å øke den lokale verdiskapningen gjennom forsvarets tilstedeværelse i regionen, spesielt med fokus på investeringen i forbindelse med re-etableringen av Finnmark Landforsvar ved Porsangmoen.

Fakta om gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar

Stortinget vedtok i 2017 å gjenopprette Finnmark landforsvar. Dette skjedde etter anbefaling fra Landmaktutredningen fra 2016, og etter behandling av stortingsproposisjon nr. 2 i 2017; den såkalte Landmaktproposisjonen.

Det ble lagt til grunn at den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsa et særlig stort behov for enhetlige ledelse og planlegging i landsdelen, så vel som en styrket tilstedeværelse av landmilitære styrker i Finnmark. (Kilde: Store norske leksikon)

Økt kompetanse blant små og mellomstore bedrifter (SMB) innen offentlige anskaffelser er et av virkemidlene som er iverksatt. Videre er det fokus på å bli bedre kjent med forsvarsaktører som Forsvarsbygg (FB), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Forsvarsmateriell (FMA) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Til toppen