Rapport om muligheter for organisering av videregående opplæring i Finnmark klar

Fylkestinget vedtok i desember 2022 å utrede mulighetene for organisering av videregående opplæring i Finnmark.

Tre elever går nedover en gang ved en skole. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: videregående elever ved Alta videregående skole. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Nå har fylkesrådet fått en ekstern rapport som en del av denne vurderingen.

Rapporten vil legges fram for fylkestinget

– Denne rapporten vil bli lagt fram til orientering til fylkestinget som har bestilt en slik vurdering, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

En mann i dress smiler til kamera. I bakgrunnen er det et administrasjonsbygg og en statue. Det er overskyet. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Utredningen skulle både ivareta et bredt tilbud, faglig miljø og kvalitet, i tillegg til å sikre en smart administrativ organisering av opplæringstilbudet innenfor godkjente budsjettrammer.

– Så vil det bli opp til nye Finnmark fylkeskommune hvordan rapporten skal brukes i kommende saker, både om selve opplæringstilbudet og eventuell organisering av skolesteder og andre tiltak, fortsetter fylkesråden.

Geografisk spredning, men fleksible opplæringsmodeller

Aske prosjektutvikling/Oslo Economics har på oppdrag fra fylkesrådet i fylkeskommunen, 128/22 (Budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 Troms og Finnmark fylkeskommune, pkt. 25), utredet en sak om videregående opplæring i Finnmark.

I saken kan man lese at «Fylkestinget ber fylkesrådet identifisere hvilke tiltak som må til for å ha en geografisk spredning av skolesteder i den videregående opplæringen i Finnmark, samtidig som det skal kunne tilbys fleksible opplæringsmodeller. Utredningen må inneholde forslag til hvordan Finnmark kan organisere den videregående opplæringen for å ivareta et bredt tilbud, ivareta faglige miljø, kvalitet og smart administrativ organisering innenfor en bærekraftig økonomi.»

Dette er hovedanbefalingene i utredningen:

  • Avdelingsstruktur 2: de tre inntaksregionene i Finnmark blir én videregående skole hver med avdelinger på dagens læresteder, se illustrasjon side 35 i rapporten under. Dette tiltaket vil ikke påvirke Alta videregående skole som er eneste skole i regionen.
  • Konsentrere fagtilbudet
  • Sikre fagnettverk
  • Samhandling med næringslivet
  • Innføre Steigen-modellen, fase ut LOSA-tilbudet
  • Innføre et fylkeskommunalt tilskudd til borteboere

Les rapporten her:

Rapport: Opplæringstilbud i Finnmark (PDF, 897 kB)

Til toppen