Regional transportplan for Finnmark skal behandles

– Samferdsel handler om mennesker, om å ferdes sammen, trygt og effektivt, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap).

En kvinne smiler til kamera, i bakgrunnen ser vi flere mennesker i signalgule klær og vernehjelm. Bildet er tatt på en vei. Bildet er tatt på vinterstid. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), under åpningen av bruene i Kunes, Lebesby kommune, 21. desember 2022. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Samferdsel er en viktig forutsetning for utvikling av vår region. Gjennom forslaget til regional transportplan for Finnmark har fylkesrådet en tydelig ambisjon om å bygge infrastruktur i Finnmark som tilrettelegger for vekst og skaper livskraftige samfunn, sier fylkesråden for samferdsel.

Regional transportplan (RTP) for Finnmark 2024-2036 skal behandles av fylkestinget i juni.

– Samferdsel handler om mennesker, om å ferdes sammen, trygt og effektivt, forteller Hanssen.

Det overordna målet med Regional transportplan for Finnmark 2024-2036 er «et sikkert og forutsigbart transportsystem som legger til rette for samfunnsutvikling og det gode liv».

Flere løft etter modell fra Troms

Hun er glad for at man nå foreslår å gjennomføre et fylkesvegløft i Finnmark etter modell fra Troms.

– Fylkesvegnettet er avgjørende for folk og næringsliv i vårt fylke. Det gjør utbedring av vegnettet særlig viktig for å skape bo- og blilyst, og utvikle våre samfunn.

I forslaget til RTP trekker fylkesrådet særlig frem to strekninger: fylkesvegen til Kjøllefjord, i tråd med vår prioritering om å ha Kjøllefjord havn som prioritert havneprosjekt i NTP.

– Vi trekker også frem fylkesveg 882 til Loppa og Hasvik, som særlig transportnæringen har pekt på som en flaskehals for utvikling, forklarer Hanssen

Innspill fra 39 kommuner

Planen har vært på høring.

– Vi fikk innspill fra 39 kommuner og organisasjoner. Basert på blant annet disse legger vi fram en plan som beskriver hvordan infrastrukturen skal bidra til å knytte Finnmark tettere sammen, og skape mulighet for vekst og utvikling gjennom et trygt, effektivt, forutsigbart og bærekraftig transportsystem, sier Hanssen.

Hanssen påpeker at nord er viktig, og vil bli viktigere i framtiden.

– Derfor må det satses tungt i Finnmark for å sikre samfunnsutvikling, gode klima- og miljømessig transportløsninger, og for å ivareta forsvars-, beredskapsmessig og sikkerhetspolitisk behov. I ei tid preget av usikkerhet der Finnmark har en sentral posisjon i det geopolitiske bildet, er tilrettelegging for morgendagen viktigere enn noen gang, forklarer Hanssen.

Beredskap og totalforsvar

Hanssen forteller videre at dette handler om tilstedeværelse og beredskap, om redundante løsninger og totalforsvar.

– Det handler om å gi befolkning og næringsliv i fylket muligheten til bærekraftig mobilitet. Men til syvende og sist handler det om muligheten til å leve det gode liv i Finnmark - for oss som lever her i dag, og for de som kommer etter oss, avslutter fylkesråden.

Til toppen