Retningslinjer for anskaffelsesforvaltningen er vedtatt av fylkesrådet

De fem medlemmene i fylkesrådet: Bjarne Rohde, Anne Toril Eriksen Balto, Bjørn Inge Mo, Kristina Hansen og Karin Eriksen. - Klikk for stort bildeF.v: Bjarne Rohde (SV), Anne Toril Eriksen Balto (Sp), Bjørn Inge Mo (Ap), Kristina Hansen (Ap) og Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen «Bærekraftige anskaffelser» - Anskaffelsesreglement Troms og Finnmark fylkeskommune del 2 Retningslinje for anskaffelsesforvaltningen ble vedtatt av fylkesrådet 29 juni.

– Offentlig anskaffelser er et strategisk viktig virkemiddel for å nå politiske viktige målsetninger og nå få på plass felles retningslinjer er en viktig milepæl mot målet om en enhetlig og helhetlig anskaffelsesforvaltning i Troms og Finnmark fylkekommune, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Balto Eriksen (Sp).

Fylkesråd Eriksen Balto (Sp) understreker videre at det er viktig at fylkeskommunen, som en stor og viktig innkjøper fremstår som profesjonell i sine anskaffelser og tar den viktige rollen man har som samfunnsutvikler og er sitt samsfunnansvar bevist.

Å ha bærekraft som utgangspunkt for et anskaffelsesreglement sier noe om hva Troms og Finnmark fylkeskommune syns er viktig å fokusere på.

Fylkestinget vedtok i sak 62/20 "Bærekraftige anskaffelser" - Anskaffelsesreglement Troms og Finnmark fylkeskommune. Del 1 Politiske føringer.

Formålet med anskaffelsesreglementet er å tydeliggjøre anskaffelser som virkemiddel for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål, påvirke at fylkeskommunen ivaretar miljø og samfunnsansvar samt plassere ansvar og myndighet for anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Se hele vedtaket og de nye retningslinjene her

Til toppen