Sa nei til sykehussammenslåing

Avstemning i fylkestinget. Foto: Hanne H. Lille.Troms og Finnmark fylkesting stemte onsdag nei til å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF.

Helse- og omsorgsdepartementet ga 7. mars 2019 Helse Nord RHF i oppdrag å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF.

I sitt høringssvar til Helse Nord RHF sier fylkestinget at en sammenslåing av helseforetakene vil medføre en høy risiko for å svekke regions- og universitetsfunksjonen til UNN.  

I høringssvaret påpekes det også at det i utredningen ikke er identifisert realistiske tiltak som reduserer risikoen for et svekket UNN. Dette kan til syvende og sist gjøre det krevende å sikre den nordnorske befolkningen et godt og likeverdig høyspesialisert helsetilbud.

Fylkestinget i Troms og Finnmark stiller seg dermed bak innstillingen til prosjektgruppen som Helse Nord RHF satt til utrede sammenslåingen.

Her kan du lese høringssvaret i sin helhet. 

Til toppen