Samarbeid for pasientenes beste

– Et narkosetilbud i Alta vil løfte tannhelsetilbudet i Alta og Finnmark. Bedre for pasientene, og bedre for fagmiljøene i tannhelsetjenesten og sykehusene.

Det sier fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune etter at partene har inngått en ny avtale om anestesi og operasjoner.

Bilde. Fem mennesker poserer foran tannklinikk. - Klikk for stort bildeFra venstre: Avdelingsleder Helge Hansen, klinikkleder Lena E. Nielsen, overtannlege Lasse Hove og fylkesråd Ronald Wærnes. Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes i grønn genser og mørk skjorte i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Gjelder alle i Finnmark

Utgangspunktet for en slik avtale er at fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

– Fylkesrådet mener dette er en svært positiv sak, der Finnmarkssykehuset og fylkeskommunen i fellesskap har kommet fram til et godt samarbeid om et viktig helsetilbud til befolkninga, der pasientene bor, sier Wærnes.

Færre må reise

Flere pasienter vil få behandling i Finnmark ved innlemmelse av Klinikk Alta i avtalen.

– Avtalen innebærer at færre pasienter må reise ut av fylket, og følgelig mindre belastning for den enkelte, med kortere reisevei og ventetid for pasientene. Et narkosetilbud i Alta vil derfor løfte tannhelsetilbudet i Alta og Finnmark, sier fylkesråden.

Faglig fellesskap

Samarbeidet med Finnmarkssykehuset gir ikke bare mer tilgjengelige tjenester for befolkningen, men også et sterkere faglig fellesskap, som på sikt vil kunne utvikle helsetjenesten ytterligere. Et forsterket faglig samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark og Finnmarkssykehuset, både i Alta, Kirkenes og Hammerfest er svært positivt.

Øyeblikkelig hjelp

– Det er svært positivt at øyeblikkelig hjelp ligger inne i avtalen, som også kommer pasientene til gode. Egne lager for tannhelsetjenestens utstyr gjør at man slipper å frakte utstyr mellom klinikk og sykehus, som man gjør i dag. Det gir mindre slitasje på utstyret, sier Wærnes.

Den økonomiske merutgiften er betydelig. Wærnes mener det er positivt at staten v/ Helsedirektoratet bidrar økonomisk til investeringer ved klinikken.

Avtalen slik den foreligger i dag har en utgift på kr 2.4 mill kr. Utvidelse til Alta, lager, øyeblikkelig hjelp, samt justering av satser gir en merutgift på 1 mill kr.

Til toppen