Samferdselsministeren fikk ønskeliste

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd Kristina Hansen og samferdselsminister Knutr-Arild Hareide. - Klikk for stort bildeDialogmøte om NTP på fylkeshuset i Tromsø. Fra venstre fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf). Foto: Knut Are Mortensen/Troms og Finnmark fylkeskommuneFylkesrådet fikk presentert fylkeskommunens innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).

– NTP er prosjektorientert, så derfor starter jeg med å dele ut et kart for å synliggjøre hvor prosjektene er geografisk plassert i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Slik startet fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP), sin innledning til møtet med samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf).

Fylkesråd Hansen var etter møtet fornøyd med den gode dialogen med samferdselsministeren.

– Vi fikk presentert en grundig gjennomgang av fylkestingets prioriteringer fra Troms og Finnmark til NTP. Ministeren fikk blant annet presentert vårt prosjekt "Kyst til marked"-korridorer, farleden Harstad - Tromsø, innseilingsmolo i Vardø, samt vårt etterslepsbehov på vedlikehold av fylkesveier og rassikring, for å nevne noe, sier Kristina Hansen.

– Jeg er glad statsråden ønsker dialog om våre ønsker og innspill. Troms og Finnmark er arktisk, vi er nordområdene og vi er en stor produsent av eksportvarer, sa fylkesråd Hansen til samferdselsminister Hareide.

Til toppen