– Samiske museer må få bedre fasiliteter

Anne Toril Eriksen Balto i kofte. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), Fylkesråd for plan, økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder. Foto: Lars Åke AndersenFylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) satte utviklinga av samiske museer på agendaen under den åpne høringen om museumsmeldingen i Stortingets familie – og kulturkomité.

– Jeg setter pris på Kulturdepartementets engasjement når det gjelder gjennomføringa av både Bååstede-prosjektet, samt tilbakeføring av samiske gjenstander fra utenlandske samlinger. Men det er nødvendig å minne om at dette forutsetter at museene er rustet til å håndtere gjenstandene på en forsvarlig måte, uttaler fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Hun understreker at flere av de samiske museene er små og noen nylig etablert. Flere av disse trenger bedre fasiliteter for konservering, magasinering og formidling.

– Alle museene som mottar støtte fra fylkeskommunen har et ansvar for å formidle samisk kulturarv innenfor deres områder, men for å kunne motta mange nye gjenstander til samlingene sine er det flere plasser et skrikende behov for bedre fasiliteter.

Positiv utvikling

Under høringen trakk også fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) fram RiddoDuottarMuseat i Karasjok, samt Saviomuseet i Kirkenes.

– At betydningsfulle samiske kunstsamlinger ikke er tilgjengelig for publikum på grunn av plassmangel og for dårlige lokaler er uholdbart, så jeg er veldig glad for at departementet selv har forespeilet en utbygning både ved RiddoDuottarMuseat og Saviomuseet.  

Fylkesråd Eriksen Balto (Sp) benyttet også anledningen til invitere Kulturdepartementet til åpningen av Ruija kvenmuseum i Vadsø den 26. august.

– Museumsmeldingen sier ikke så mye om kvenske/norsk-finske museer og samlinger, men nevner Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Vi i fylkeskommunen har et stert fokus på å løfte frem den kvenske/norsk-finske historien i nord, så jeg håper at departementet tar invitasjonen til følger.

Til toppen