Sammen om kompetanseløft i nord

Bildemontasje av fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesdirektør i NAV Grete Kristoffersen, regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik og regionleder i LO Troms og Finnmark Bjørn Johansen. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesdirektør i NAV Grete Kristoffersen, regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik og regionleder i LO Troms og Finnmark Bjørn Johansen, oppfordrer til et kompetanseløft i regionen. Koronapandemien har ført til at mange nå står utenfor arbeidslivet, enten som ledig eller permittert. – Benytt anledningen til å fylle på, eller formaliser din kompetanse, er oppfordringen fra fylkeskommunen, NAV, NHO og LO.

Partene forstår at det å være ledig eller permittert er en krevende situasjon å stå i, men de mener det kan også gi nye muligheter.

– Selv om arbeidsmarkedet kan virke trangt for mange akkurat nå, må vi huske at det kommer en tid etter pandemien. Da vil næringslivet ha et stort behov for arbeidstakere med formell kompetanse, uttaler fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Sammen med NAV, LO og NHO frir han nå til ledige og permitterte i Troms og Finnmark. Deres felles ønske er at innbyggerne og næringslivet blir bedre rustet til å møte hverdagen etter korona.

– Å formalisere egen kompetanse vil ikke bare kunne påvirke din egen livssituasjon. Sett i et større perspektiv vil det også være med å skape en positiv utvikling i nord, understreker fylkesrådsleder Mo (Ap).

Grip mulighetene!

Både NAV og fylkeskommunen har mange tilbud til de som ønsker å fylle på, eller formalisere sin kompetanse mens de er ledige eller permitterte.

Regionleder i LO Troms og Finnmark, Bjørn Johansen, mener nå er et gunstig tidspunkt for folk å gripe mulighetene.

– Utviklingen i arbeidslivet er i dag slik at arbeidstakerne er nødt til å formalisere og utvikle sin kompetanse gjennom hele livet. Dette er ikke noe nytt. Men som følge av korona har mulighetene for å gjøre dette som permittert blitt lettere fordi man ikke risikerer å miste dagpengene sine, dette er vi i LO veldig fornøyd med at har kommet på plass.

Stort behov

NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene i Troms og Finnmark har behov for mer kompetanse for å kunne videreutvikle fremtidens næringsliv. Med styrket kompetanse kan bedriftene og de ansatte takle omstillinger og stå bedre rustet for morgendagens utfordringer.

– Målet er at næringslivet får tilgang til den kompetansen det er behov for. Bedriftene  er avhengig av at folk kommer tilbake til jobb etter korona – med økt kompetanse som styrker både bedriften og næringen. Nå kan permitterte få midler til å fullføre bransjeretta fagutdanninger og kurs som samtidig vil styrke bedriften. På denne måten kan man sikre at bedrifter har viktig og riktig kompetanse på plass når det åpnes opp igjen, sier regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

Behovet for arbeidstakere med formell kompetanse er ikke nytt. 6 av 10 medlemsbedrifter i NHO melder at de har problemer med å få tak i folk med rett kompetanse.

Samtidig viser tall fra NAV at mange under 30 år står uten jobb og mange i nord mangler videregående utdanning, noe som bekymrer Grete Kristoffersen, fylkesdirektør i NAV Troms og Finnmark. Hun ber folk være realistiske med tanke på framtiden.

– Vi i NAV håper selvsagt at flere av de permitterte etter hvert kan returnere til arbeidsplassene sine. Samtidig kan tidspunktet være riktig til å heve egen kompetanse gjennom utdanning eller å søke en ny jobb. Jobbmulighetene kan finnes innenfor en annen bransje eller utenfor egen kommune. Jeg vil anbefale alle ledige til å ta kontakt med oss i NAV og Karriere Troms og Finnmark nå.

Tilbud til ledige og permitterte

Til toppen