Satser på hydrogen – bredt samarbeid om forskningssøknad

Fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen. - Klikk for stort bilde– Jeg er svært fornøyd og stolt over søknaden og har stor tro på at denne får tilslag hos Forskningsrådet, sier Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen.TFFK har sammen med privat næringsliv og forskningsinstitusjoner søkt Forskningsrådet om 10 millioner kroner til prosjektet «Hydrogen – from Pilot to Pillar».

I prosjektet ønsker TFFK å finne fram til gode måter å samarbeide på, drive politikkutvikling og å skape lønnsomme forretningsmodeller knyttet til hydrogen.

I et intervju i Aftenposten 12. september varsler Erna Solberg at regjeringa vil investere milliarder relatert til hydrogen i tida framover.

– Dette ønsker vi at vår region skal bli en del av, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Norges største produksjon av grønn hydrogen starter i Berlevåg, og dette gir både regionale og nasjonale muligheter.

Eriksen viser til at næringen har møtt på noen utfordringer knyttet til å etablere et marked for hydrogen. For å overkomme disse utfordringene er det nødvendig å utvikle ny politikk, nye offentlige virkemidler, tilskuddsordninger og forretningsmodeller med mer. Disse problemstillingene vil adresseres i prosjektet det er søkt om støtte til. Overskriften viser til en ambisjon om å gå fra en rekke prosjekter og piloter innen hydrogen, til en mer varig overgang til et lavutslippssamfunn hvor hydrogen en av pilarene. 

– Det er svært positivt at så mange aktører står sammen om denne søknaden. Det viser at dette vil vi, og dette kan vi få til, sier fylkesråden. 

SINTEF har ledet arbeidet med søknaden, som er i tråd med selskapets visjon "Teknologi for et bedre samfunn". I prosjektet vil SINTEF stille med bred kompetanse som er egnet til å løse de sammensatte utfordringene ved å gå fra pilot til pilar. Øvrige partnere i søknaden er UiT - Norges Arktiske universitet, Varanger KraftHydrogen AS, Berlevåg kommune og Innovasjon Norge.

– Jeg er svært fornøyd og stolt over søknaden og har stor tro på at denne får tilslag hos Forskningsrådet, sier Eriksen.

Til toppen