Setter fokus på psykisk helse

Ordfører på Senja og fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto møttes ute ved havna.  - Klikk for stort bildeOrdfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen og fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) møttes på Senja onsdag 16. september. Foto: Vibeke Skinstad/TFFK.Fylkesrådet har fordelt over 9 millioner kroner til utvikling av kommunale tiltak innen psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid.

Barn og unge er en prioritert målgruppe i tilskuddsordningen, hvor tildelingene skal gå til utvikling av tiltak innen «Program for folkehelsearbeid» i kommunene.

- Det er viktig at det settes fokus på psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid i folkehelsearbeidet. Gjennom denne nasjonale satsingen får kommunene bedre rammebetingelser når det gjelder utprøving og iverksetting av tiltak, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Behovet for å styrke et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid i kommunene er et viktig aspekt i programmet. Vi vet at det er stor variasjon i hvor langt kommunene har kommet i systematikken.

- Folkehelseprogrammet som har et tiårig perspektiv fra 2017 til 2027 legger opp til en styrking av systematisk folkehelsearbeid, bedre samarbeid og økt kompetanse på å evaluere tiltak, utdyper fylkesråd Balto (Sp).

Hun er glad for at kommunene er godt i gang med utviklingsarbeidet som har pågått siden 2018. Det er et omfattende program som krever flere parallelle prosesser og samarbeid mellom aktører.

KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står sammen om utvikling og implementering av Program for folkehelsearbeid i kommunene, på vegne av Helse og omsorgsdepartementet.

14 kommuner deltar

Det er 14 kommuner som deltar i programarbeidet. Fylkesråden Balto vil særlig trekke frem Senja kommune som går av med den største potten av midlene som fordeles, som hun også besøkte onsdag 16. september.

Prosjektet i Senja «HOPP», står for helsefremmende oppvekst, og blir gjennomført i barnehager og skoler i hele Senja.

- Senja kommune har noen felles utfordringer når det gjelder barn og unge. Høy forekomst av overvekt og psykiske helseplager er noe som er gjennomgående i de fire tidligere kommunene. At de nå gjennom HOPP prosjektet tar tak i utfordringene og involverer både foreldre og ansatte i oppvekstsektoren er veldig spennende. Jeg ser frem til å følge arbeidet og den årlige evalueringen som blir gjennomført, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).  

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet, og har ansvar for den regionale koordineringen.

Til toppen