Setter søkelys på IT sikkerhet og cybertrusler

Onsdag 15. november 2023 inviterer Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret til ny Temasamling med forsvarsektoren – for leverandører!

Kvinne med langt hår står foran stort grøntområde og smiler til kamera. - Klikk for stort bildeFylkesråd Bråthen oppfordrer leverandører i regionene til å delta. Sunniva Tønsberg Gaski

– IT sikkerhet er og forblir et viktig område å holde seg oppdatert på, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp). Fylkesråden oppfordrer leverandører i regionen til å delta. 

Cyberangrep er hverdagskost

– Vi ønsker at norske virksomheter øker tempoet i sikkerhetsarbeidet fordi truslene blir flere og mer sofistikerte. Beredskapen må bygges før krisen inntreffer, poengterer direktør i Nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM) Sofie Nystrøm. 
På sine nettsider fremhever NSM at cyberangrep er blitt hverdagskost, og viser til problemene samfunnet har med datatap og datainnbrudd.
Trussel- og risikobildet som presenteres i dag forteller oss at vi må jobbe enda tettere sammen for å beskytte våre verdier.

Forsterket trusselbilde

To militære kjøretøy på vei i vinterlandskap. Foto.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Torbjørn Kjosvold / Forsvaret.

En urolig verdenssituasjon og krig i Europa krever økt forståelse, beredskap og kunnskap om hvilke trusler som kan ramme virksomhetene og enkeltpersoner.
Forsvaret stiller krav til at virksomheter som leverer tjenester og varer beskytter sensitive data og verdier. Manglende sikkerhet kan medføre tap av kontrakter og leveranser. 
Ofte er det de mindre og mellomstore bedriftene som blir angrepet, siden større virksomheter har mer ressurser på sikkerhet og er vanskeligere å angripe. Dette gir et forsterket trusselbilde for små og mellomstore bedrifter.

Vadsø kommune rammet av datainnbrudd

Vadsø kommune har kjent på konsekvensen da de tidligere i år ble rammet av et datainnbrudd som blokkerte Internett og kommunens tilgang til egne systemer. Konsekvensene var merkbare i mange måneder etterpå. Blant annet ble regnskapsavleggelse og revisjon forsinket. Kommunedirektøren i Vadsø, Jarle Lystad, kommer på temasamlingen for å fortelle om erfaring og konsekvenser ved datatap og innbrudd. 

Om konferansen

Temaet for denne konferansen er IT sikkerhet og cybertrusler i en tid hvor bedrifters immaterielle verdier og systemer trues av datatap og angrep. Datasikkerhet er noe alle må forholde seg til. 
Hensikten med temasamlingen er å bevisstgjøre bedrifter og virksomheter på truslene i cyberdomenet som kan ramme små og mellomstore bedrifter. Dette er spesielt med fokus på de krav Forsvaret stiller til små og mellomstore bedrifter for beskyttelse av data og verdier i forbindelse med leveranser.
Representanter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarsbygg, Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste deltar. Det er en klar målsetting for temasamlingen at deltakerne skal få oppdatert og relevant informasjon som kan bidra til økt forståelse og innsikt i temaet.

Temasamlingen gjennomføres i Kirkenes,  på Scandic hotell 15. november fra kl. 08.30–1600.

Påmelding:

Påmeldingsfrist er søndag 12. november.

Meld deg på her

For spørsmål, kontakt:

Gunnar Lillebo
E-post: luf@sapminh.no
Tlf: 92660492

Mona Halvari
E-post: mona.halvari@tffk.no
Tlf: 91567716

Tidligere temasamlinger:

Les mer om temasamlingen i Garnisonen i Porsanger i april 2022

Les mer om temasamlingen i Garnisonen i Sør-Varanger i november 2022.

Les mer om temasamlingen på Garnisonen i Porsanger i mai 23

Hva er Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret?

Prosjektet har som mål å øke den lokale verdiskapningen gjennom forsvarets tilstedeværelse i regionen, spesielt med fokus på investeringen i forbindelse med re-etableringen av Finnmark Landforsvar ved Porsangmoen.

Prosjektet er i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Sápmi næringshage AS, NHO, NHO Arktis og Forsvarsbygg.

Fakta om gjenopprettelsen av Finnmark landforsvar

Stortinget vedtok i 2017 å gjenopprette Finnmark landforsvar. Dette skjedde etter anbefaling fra Landmaktutredningen fra 2016, og etter behandling av stortingsproposisjon nr. 2 i 2017; den såkalte Landmaktproposisjonen.
Det ble lagt til grunn at den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsa et særlig stort behov for enhetlige ledelse og planlegging i landsdelen, så vel som en styrket tilstedeværelse av land-militære styrker i Finnmark. (Kilde: Store norske leksikon)

Til toppen