Signerte ny elektrokontrakt for TFFK

Med fylkesråden for samferdsel, Agnete Masternes Hansen tilstede på skjerm via Teams markerer tre representanter fra samferdsel og en representant fra BMS Elektro signeringen av ny drift- og vedlikeholdskontrakt  - Klikk for stort bildeEn smilende fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) på storskjerm. Seksjonsleder for drift og vedlikehold Tor Ivar Johnsen på liten skjerm, byggeleder Ole Kristian Sivertsen, seniorrådgiver Solveig Sandnes, avdelingsleder for drift, vedlikehold og forvaltning Øyvind Strømseth og Anders Persen fra BMO Elektro AS. Troms og Finnmark fylkeskommune markerte tirsdag ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for Troms med elektrofirmaet BMO Elektro AS.

– Vi er glade for å kunne signere en slik stor kontrakt i dag og ser fortsatt frem til et godt samarbeid med BMO Elektro AS. Endringer i kontrakten innebærer en større del egenkontroll over fylkesvegnettet, der kompetanse innen elektroforskrifter og oppfølging av dokumentasjon er viktig. Det er også viktig for oss å bygge kompetanse om eget veinett sik at vi kan være tidlig ute med å løse utfordringene folk opplever på veinettet vårt, og bidra til trygg ferdsel på veiene våre, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap).

BMO Elektro AS har også dagens elektrokontrakt for området som hadde oppstart i 2017. Nå fornyer de til en ny kontrakt som trer i kraft 1. mars 2022 og varer ut august 2026, med mulighet for et års opsjon.

Drift og vedlikehold

Den nye kontrakten har en verdi på 39,5 millioner kroner inkludert mva. BMO var i konkurranse med Alta Kraftlag, Mesta og OneCo Infra for å vinne kontraktsområdet.

Kontrakten omfatter drifts og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg for fylkesveger og gang- og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.

Arbeidet dekker områdene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy.

– Veldig fornøyd

– Det er viktig å kjenne sitt eget vegnett. Det gjør vi og derfor er vi veldig fornøyd med at BMO har vunnet anbudet, de har opparbeidet seg erfaring langs vegene våre – det er en sikkerhet for oss. Med det håper vi at vi kan møte de forventingene som lokalbefolkningen og lokalpolitikerne har til at våre anlegg til enhver tid skal fungere, sier seksjonsleder drift og vedlikehold Tor Ivar Johnsen.

Eivind Roska for BMO Elektro AS ser også fram til å fortsette arbeid i Troms.

– I praksis blir dette en forlengelse av den forrige kontrakten vi har hatt i Troms. Vi har høstet nyttige erfaringer og fått god kjennskap til området vi nå skal bidra til å drifte- og vedlikeholde. Vi ser virkelig fram til å få videreføre det gode samarbeidet med Troms og Finnmark fylkeskommune.

Til toppen