Sikkerhet i fokus på åpent seminar om arktisk geopolitikk

Onsdag kveld arrangerte Troms og Finnmark fylkeskommune og flere samarbeidspartnere et åpent arrangement på Storgata Camping som del av den internasjonale Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø.

Personer sitter i en sofagruppe på en scene og holder en samtale. Foto - Klikk for stort bildePanelet med Carina Sammeli (ordfører i Luleå kommune), Aina Borch (ordfører i Porsanger kommune), Gunnar Wilhelmsen (ordfører i Tromsø kommune), Karen Anette Anti (reineier og vara på Sametinget) og Kristina Torbergsen (fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune). Troms og Finnmark fylkeskommune

Seminaret «Arktisk geopolitikk, lokale konsekvenser» tok for seg hvordan lokalsamfunn i Nord-Norge påvirkes av internasjonale trender.

Både det store bildet og det lokale perspektivet ble belyst gjennom innledninger av politikere og fagfolk og gjennom en panelsamtale med fylkesrådslederen, ordførere i nord og en reineier. Sikkerhet ble fokus når de diskuterte lokale og regionale myndigheter sin rolle i den arktiske geopolitikken.

Lokale konsekvenser

Bakgrunnen var den økende sikkerhetspolitiske spenningen i Arktis. Over hele Arktis blir lokalsamfunn og byer påvirket av økning i militær aktivitet. Disse geopolitiske trendene har lokale konsekvenser.

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) pekte blant annet på muligheten for nye samarbeid med Sverige og Finland på Nordkalotten, dersom landene får innvilget medlemskap i NATO som ventet.

– Svenskene og finnene har strukket ut en arm vestover mot Norge. Den muligheten bør vi benytte oss av for et tettere samarbeid på Nordkalotten. Det vil også tjene oss i Nord-Norge, sier hun og utdyper:

– Det kan gi muligheter for økt samarbeid og aktivitet, både i en øst-vest og nord-sør-akse. Jeg tenker spesielt på forsyningslinjer fra våre havner, og felles infrastruktur generelt.

Seminaret var arrangert av Troms og Finnmark fylkeskommune, Tromsø kommune, Fridtjof Nansen institutt og Internasjonalt seminar, som en åpen del av Arctic Frontiers 2023.

Til toppen