Sikrer driften av næringshager og inkubatorer

Fylkesrådet har i dag vedtatt en bevilgning på 25,7 millioner kroner til næringshager og inkubatorer i Troms og Finnmark.

Portrett av kvinne som smiler mens mingler i bakgrunnen. Foto. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp) sier fylkesrådet strekker seg langt for å beholde et fullverdig næringshage- og inkubasjonsprogram i fylket. Troms og Finnmark fylkeskommune

 – Jeg er veldig glad å kunne melde at det økonomiske grunnlaget for næringshagene og inkubatorene I Troms og Finnmark er sikret av fylkesrådet. Rådet har i dagens møte bevilget 25,7 millioner kroner for 2023. Tilskuddet vil bli videreført av begge de to nye fylkene, uttaler fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Finansiering av Halti og Linken næringshager inngikk også i fylkesrådets vedtak. For inkubatorprogrammet til Orinor, har rådet fått på plass finansiering ut 2023.

Tok saken i egne hender

Bakgrunnen for vedtaket er at SIVA, det statseide foretaket for industrivekst, ikke har inkludert Halti og Linken næringshager i sin nye plan for hvordan den nye nasjonale næringshage og inkubatorstrukturen fram til 2033 skal se ut. Ei heller inkubatorprogrammet Orinor har fått plass i planene.

– Dette forslaget er ikke politisk akseptabelt for oss, og fylkesrådet har jobbet hardt for å finne løsning på hvordan aktiviteten i selskapene kan videreføres. Løsningen vi har landet på innebærer en omprioritering av våre virkemidler, men må allikevel ses på som et midlertidig grep for neste år. Dersom vi skal legge denne finansieringsmodellen til grunn helt fram til 2033, betyr det at de nye fylkeskommunene binder opp årlige virkemidler på 5,1 millioner som kunne ha vært brukt på andre tiltak, påpeker fylkesråd Eriksen (Sp).

Vi forventer derfor at vi får til en dialog med Kommunaldepartementet om virkningene av SIVAs forslag.

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp)

Strekker seg lang

Bakgrunnen for denne uttalelsen, er at dersom fylkeskommunene ønsker å ta opp virksomheter som holder SIVAs krav til kvalitet, men som ikke anbefalt tatt opp av SIVA, så er dette fullt mulig, men finansieringen må da skje fra fylkene.

– Det setter fylkeskommunen i en meget vanskelig situasjon, og er med på å utvaske ansvaret for næringshage og inkubasjonsprogrammene. Utspillet fra SIVA medfører i praksis at det blir   fylkeskommunen som blir den ivaretakende part for å sikre et geografisk fullverdig næringshage- og inkubasjonsprogram i hele Troms og Finnmark, ikke staten, fremhever Eriksen (Sp).

Fylkesråden understreker at de berørte bedriftsutviklingstilbudene er av stor betydning for næringslivet, og dersom de faller utenfor, vil det oppstå hull i den nasjonale SIVA-strukturen.

– Derfor strekker fylkesrådet seg langt for å kompensere for de meget uheldige konsekvensene av nytt program som SIVA er i ferd med å vedta, avslutter fylkesråd Karin Eriksen (Sp).

Til toppen