Skal du søke skoleplass 1. februar?

En elev ordner med bøker i skapet sitt. - Klikk for stort bilde Katinka Selin Skogan, Alta videregående skole Her finner du som har fortrinnsrett, rett til individuell behandling, er minoritetsspråklig søker eller søker til lærekandidatordningen viktig informasjon om inntaket for skoleåret 2022/2023.

Søknadsfrist er 1. februar 2022.

Søknadsfristen gjelder deg som:

  1. Skal søke fortrinnsrett
  2. Trenger individuell behandling i inntaket
  3. Er minoritetsspråklig søker
  4. Søker opplæring i bedrift som lærekandidat

All søking til videregående opplæring skal gjøres i elektronisk søknadsskjema på www.vigo.no 

Her finner du en veileder for hvordan søke i VIGO (PDF, 3 MB)

Vedleggsskjema

Når du søker må du i tillegg fylle ut et vedleggsskjema som sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Ordinær søknad

Du som ikke har rett til fortrinn eller individuell behandling, skal søke skoleplass innen 1. mars 2022.  

Les mer om å søke skoleplass her

Kontakt oss

Har du spørsmål? Her finner du vår kontaktinformasjon

Se hele inntakskalenderen for skoleåret 2022/2023 her

Til toppen