Skal forener krefter med Sametinget

Mennesker i en konferansesal. - Klikk for stort bildeFylkesting vedtok torsdag 17. mars den nye samarbeidsavtalen med Sametinget. Foto: Hanne H. Lille/Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkestinget vedtok torsdag ny samarbeidsavtale med Sametinget. Avtalen berører politikkområder av betydning for både fylkeskommunen og Sametinget.

Loga sámegillii

Troms og Finnmark fylke er den delen i verden som er tettes befolket av samer, og gjennom avtalen vil fylkeskommunen og Sametinget forene kreftene til det beste for den samiske befolkningen.

Et av hovedmålene er at det samiske skal være en naturlig del av samfunnsutviklingen, både i samiske lokalsamfunn, samt i by- og regionsentre.

Fire hovedbolker

Den vedtatte avtalen er delt opp i fire hovedbolker, der første del er en overordnet og prinsipiell del, som også omfatter følgende samfunnsmål:

Inkludere samisk språk og kultur på flest mulig samfunnsområder, slik at samiske samfunn og næringer har en trygg framtid.

Samarbeidet strekker seg over en rekke politikkområder, herunder:

  • Språk
  • Kultur
  • Kulturminner
  • Opplæring
  • Næringsutvikling
  • Planlegging og samfunnsutvikling

Les hele samarbeidsavtalen her (PDF, 577 kB)

For Sametinget er det Sametingsrådet som godkjenner samarbeidsavtalen. Sametingsrådet har hatt avtalen til behandling i februar, og saken vil forelegges Sametingets plenum i september som en del av en samlet sak om oppdateringer om samarbeidsavtaler.

Se alle dokumenter i sak 14/22 Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune

Til toppen