Skal sikre framtiden til NordNorsk Reiseliv

Fylkestinget ber fylkesrådet se på muligheten til å kjøpe ut Nordland fylkeskommune etter de for andre gang har varslet kutt i sine bevilgninger til NordNorsk Reiseliv AS.

NordNorsk Reiseliv AS eies av Troms og Finnmark fylkeskommune med to tredjedeler og Nordland fylkeskommune med en tredjedel.

Selskapet skal videreutvikle reiselivet i Nord-Norge og regnes som en vesentlig aktør for å styrke satsinga på reiselivet i denne delen av Norge. De har kontor i Bodø, Tromsø og Alta.

Bakgrunnen for dagens vedtak i fylkestinget er at Nordland fylkeskommune den 18. januar 2023 varslet et kutt fra kr 6 mill. til kr 4 mill. for 2023. Dette kommer på toppen av tidligere kutt fra Nordland.

Fylkestingets vedtak

Hele vedtaket til Troms og Finnmark fylkesting lyder som følger:

  • Fylkestinget tar orienteringen om økonomisk nedtrekk fra Nordland fylkeskommune til Nord Norsk Reiseliv til etterretning.
  • NordNorsk Reiselivs økonomiske og driftsmessige situasjon som følger av Nordland fylkeskommune kutt over tid, gjør at eierskapet ikke er forvaltet i henhold til Troms og Finnmark fylkeskommunes prinsipper for eierstyring, jamfør fylkestingssak 89/20.
  • Fylkestinget mener det er viktig å opprettholde et sterkt NordNorsk Reiseliv i Troms og Finnmark fylke for å kunne videreutvikle fylket som reisemål.
  • Fylkestinget gir Fylkesrådet fullmakt til sikre at selskapet ivaretas på best mulig måte i henhold til fylkeskommunens prinsipper for eierstyring og kan fortsette sitt arbeid for å utvikle reiselivet i Troms og Finnmark. Dette kan innebære at Troms og Finnmark fylkeskommune kjøper Nordland fylkeskommunes aksjepost i NordNorsk Reiseliv AS.

Les alle dokumenter i sak 9/23 her

Til toppen