Skal tilbake i kjent drakt

Nå er det vedtatt i fylkestinget: Etter oppdelinga av Troms og Finnmark tar fylkeskommunene tilbake sine opprinnelige fylkesvåpen.

Troms fylkeskommunes tidligere fylkesvåpen til venstre og Finnmark fylkeskommunes tidligere fylkesvåpen til høyre med en rød skrå strek imellom som illustrerer at TFFK går mot deling. - Klikk for stort bilde1. januar 2024 er Troms og Finnmark fylkeskommune historie. Da tar henholdsvis Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune tilbake sine opprinnelige fylkesvåpen.

For Troms fylkeskommune betyr det at den historiske Griffen igjen skal tas i bruk. For Finnmark fylkeskommune ønskes Vardøhus festning velkommen tilbake.

Historien bak fylkesvåpnene

Troms fylkeskommune

Griffen symboliserer ørnens mot og løvens styrke og ble brukt som Bjarkøyættas merke. Denne slekta var blant Norges rikeste og mektigste på 1200- og 1300-tallet. Baron Bjarne Erlingssøn av Bjarkøy, som døde i 1313, førte griff som våpen. Hans godsområder omfattet sannsynligvis store deler av det som i dag er Troms fylke. Derfor ble hans merke vedtatt som fylkesvåpen av fylkestinget i Troms i 1959.

Finnmark fylkeskommune

Det var kunstneren Hallvard Trætteberg sitt forslag om borgen fra Vardøhus som fylkesvåpen for Finnmark som altså ble vedtatt for 55 år siden av fylkestinget. I begrunnelsen hans for ideen skrev han at «Borgen er idemessig kulturen som reiser seg på nytt, etter hvilke som helst krigsherjinger og vanskeligheter. Den betyr betryggende kraft hos Finnmarks befolkning».

Se dokumentene i sak 105/22 Nytt fylkesvåpen for Finnmark her

Se dokumentene i sak 106/22 Nytt fylkesvåpen for Troms fylkeskommune her

Til toppen