Skredvarslingsanlegget i Holmbuktura i drift

Ingeniørgeolog Andreas Persson i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fredag 20. desember ble det nye varslingsanlegget for snøskred i Holmbuktura satt i drift.  Nå har ferdsel langs den rasutsatte fylkesveg 293 blitt tryggere.

Svært skredutsatt

Holmbuktura er et svært skredutsatt område noe som fører til at fylkesvegen stenges flere ganger gjennom vinteren på grunn av skred og fare for skred. Nå er det nye skrevarslingsanlegget endelig i drift.

 

– Vi er veldig opptatt av å prioritere skredsikring på veiene og dette er et satsningsområde for fylkeskommunen. Målet er å gi økt sikkerhet og forutsigbarhet for trafikantene som bruker veien. På sikt er målet at det ikke skal være nødvendig å stenge veien på grunn av skredfare siden anlegget selv overvåker dette og stenger når det faktisk går skred, sier fylkesordfører, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Manuell vurdering

De første årene vil imidlertid skredfaren fortsatt vurderes manuelt, og veien vil bli stengt når faren for skred blir for stor.

 

– Varslingsanlegget vil gi en ekstra sikkerhet hvis det likevel skulle gå et skred mens veien er åpen. Erfaringene vi får med anlegget underveis vil avdekke om vi kan ha veien mer åpen også i perioder med stor skredfare, og om vi når målet om et helautomatisk anlegg uten behov for manuelle skredvurderinger, sier Prestbakmo.

 

Radar

Systemet fungerer ved at en radar oppdager skred og stenger veien automatisk når et skred løsner.

 

– Skredene løsner fra stor høyde og bruker relativt lang tid ned i Holmbuktura. Det gir en varslingstid på cirka ett minutt som er tilstrekkelig for at et kjøretøy som holder minst 40 km/t vil rekke å komme seg i sikkerhet, forklarer ingeniørgeolog Andreas Persson i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Skredområdet er delt inn i flere soner med to skredløp og en sikker sone mellom dem.

 

 Stengt vei vil markeres med rødblink. De fleste skredene stopper før de når veien, og veien vil da raskt åpnes igjen. Lyser det rødt i mer enn tre minutter, har skredet sannsynligvis truffet veien, og det kan bli stengt i en lengre periode. Vegtrafikksentralen overvåker området og vil sørge for at ingen blir stående i sikker sone lenger enn nødvendig, sier Persson.

 

Det er godt skiltet i området slik at trafikantene vet hvordan de skal forholde seg til anlegget.

Til toppen