Søk om midler til prosjekter som fremmer regional utvikling i Troms

På bildet ser vi en person sitte på en benk på et mindre fjell. Her har vedkommende utsikt mot hele Tromsø by i blåtimen. Det er vinter, og personen har på seg tykk jakke. Himmelen er klar, og fjellene i det fjerne synes godt mot den metalliske vinterhimmelen. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Tromsø by i blåtimen Daniel Vogel Nå er Troms Holding AS klar for å ta imot søknader om tilskudd til prosjekter som fremmer regional utvikling innenfor den geografiske regionen Troms. 

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

I behandlingen av søknaden vil det bli vektlagt blant annet regional nytteverdi, stedsattraktivitet, overføringsverdi til andre kommuner, gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, fremdriftsplan m.m.) og hvilke klima- og miljøeffekter prosjektet kan ha. Prosjekter som bidrar til det grønne skiftet vil bli vektlagt. Det vil også være utslagsgivende at tiltaket er blitt behandlet politisk i kommunen(e) for søknader på støtte over 100.000 kroner. 

Hvem kan søke?

Selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner innenfor den geografiske regionen Troms kan søke.

Hva kan det søkes om støtte til:

  • Felles prosjekt mellom kommune(r) og/eller fylkeskommunen som bidrar til identitetsbygging
  • Finansiering av mindre tiltak som har som mål å øke bo- og blilyst lokalt

Les mer om hvordan det gikk i fjor:

Troms Holding AS har innvilget 19,2 millioner kroner til 20 prosjekter

Tromsø Holding AS: Søknadsfrister 2021

Tromsø Holding AS: Søknadsfrister 2021
Hva Når Behandling
Midler til lokal stedsutvikling og identitetsbygging Søknadsfrist: 25. september Styret behandler innkomne søknader i styremøte i starten av november.
Tilrettelegging for samfunns og næringsutvikling Søknadsfrist: 7. november Behandles i styremøtet 10. desember.
Rekrutteringsordning for unge i primærnæringene i Troms er under utvikling og vil bli lyst ut så snart ordningen er klar. N/A Rekrutteringsordningen vil ikke ha faste søknadsfrister men søknader vil mottas og behandles fortløpende.

Troms Holding AS (org.nr.: 923 191 593)

(Tidl.) Troms fylkeskommunes aksjepost i kraftselskapet Troms Kraft AS på 60 % ble av fylkestinget besluttet overført til et eget holdingsselskap, Troms Holding AS. Selskapet ble stiftet 13. august 2019. Som følge av at selskapet ble opprettet før sammenslåingen skal overskuddet fra aksjeposten kun fordeles innen de gamle fylkesgrensene i Troms.

Mer informasjon om selskapet, tilskuddsordningen og søknadskriterier finnes her:

Troms Holding AS

Til toppen