Søk tilskudd til ditt prosjekt!

Illustrasjonsbilde av en blomst - Klikk for stort bilde Flere tilskuddsordninger har søknadsfrist i februar. Se hvilke her.

Arbeidsstipend 2020: Nordnorsk litteratur 

Arbeidsstipendet skal gi nordnorske forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur. Søknadsfrist 1. februar 2020. Les mer her.

Tilskudd til friluftsaktivitet

Målet for tilskuddet er å øke deltakelsen i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) og interkommunale friluftsråd kan søke. Søknadsfristen er 1. februar. Les mer her

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet

Ordningen gjelder i 2020 for kommuner i tidligere Troms fylkeskommune. Søknadsfrist er 1. februar. Les mer her

Tiltak i statlig sikrede friluftsområder

Målet for ordningen er å tilrettelegge og stimulere til friluftsaktiviteter i statlig sikrede friluftsområder. Søknadsfrist er 1. februar. Les mer her

Den kulturelle spaserstokken 

Kommuner i Finnmark kan søke om tilskudd til Den kulturelle spaserstokken. Formålet med ordninga er blant annet å gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet. Søknadsfrist er 15. februar. Les mer om ordninga her

Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 

Ordningen gjelder i 2020 for kommuner i Troms. Søknadsfrist er 1. februar. Les mer her

Til toppen