Søker om midler til næringsveger

Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel, fra Arbeiderpartiet. - Klikk for stort bildeKristina Hansen (Ap), fylkesråd for samferdsel. Foto: Lars Åke Andersen.Troms og Finnmark fylkeskommune håper på gjennomslag etter at tilskuddsordningen til «sjømatveger» er lyst ut.

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner til viktige veger for sjømatnæringen. Det blir nå sendt ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om midler til fylkesveier, der Staten kan bidra med inntil 40 prosent.

–  Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt fra sjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveier som er viktig for sjømat som prioriteres i år, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KRF).

Treg utlysning

Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (AP) er tilfreds med at pengene lyses ut. Men hun mener utlysningen burde kommet tidligere på året, da søknadsfristen er 15. september, og endelig tilsagn eller avslag skal være klart 15. oktober.

– I et brev til samferdselsministeren har jeg etterlyst utlysningen. Det har blitt bygd opp forventninger om at midler skal stilles til rådighet i 2020. For å gjennomføre tiltak på fylkesvegnettet er det nødvendig med en planleggingsperiode. I tillegg er det av kostnadseffektive og trafikksikkerhetsmessige hensyn fordelaktig at vegprosjekter gjennomføres før vinteren setter inn, sier Hansen.

Store behov

I utarbeidelsen av Nasjonal transportplan kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktig for næringslivets transporter. Statens vegvesen, som har ansvar for tilskuddsordningen, tar utgangspunkt i disse når fylkene søker om penger. For Troms og Finnmarks del er kun strekningen Langslett – Skjervøy på listen. Fylkesråden mener behovet er stort også andre områder i fylket og sier det er aktuelt å søke på flere strekninger.

– Langslett – Skjervøy er en viktig strekning som vi ønsker å prioritere. Det samme gjelder fylkesvegene på Senja, samt Fv 890 og Fv 98 i Øst-Finnmark. Dette er veger med stort utbedringsbehov – og som er svært viktige for sjømatnæringen, sier fylkesråden.

Til toppen