Søker om spillemidler for over 350 millioner

En dagsturhytte i Hammerfest. - Klikk for stort bildeFlere søker om midler til bygging av dagsturhytte. På bildet er Tyven dagsturhytte i Hammerfest som fikk tilsagn på spillemidler i 2020. Emil Agersborg Bjørnå Totalt 206 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er kommet inn til TFFK fra kommuner, lag og foreninger i fylket. 

Av de 206 søknadene som kom innen fristen, gjelder 155 av dem ordinære anlegg mens 51 gjelder nærmiljøanlegg. Søknadsgrunnlaget utgjør til sammen over 350 millioner kroner.

Nedenfor følger en oversikt over innkomne søknader fordelt på anleggskategori:

Søknader spillemidler
Anleggskategori Antall søknader
Friluftslivsanlegg 41
Idrettshus og servicebygg 32
Fotballanlegg 31
Mindre utendørsanlegg 27
Ski- og alpinanlegg 21
Idrettshaller og aktivitetssaler 17
Skyteanlegg 9
Svømme- og stupeanlegg 6
Kart 5
Klatreanlegg 4
Sykkelanlegg 4
Friidrettsanlegg 3
Is- og skøyteanlegg 2
Motorsportsanlegg 2
Hestesportsanlegg 1
Racketsportsanlegg 1
Totalt 206

Økt søknadsmasse

Sammenlignet med fjoråret har søknadsmassen økt betraktelig. I år har fylkeskommunen mottatt 24 flere søknader enn fjor, og det totale søknadsbeløpet har økt med 34 millioner kroner. 

Prosessen videre

I ukene fremover skal fylkeskommunen gjennomgå alle søknadene og melde inn søknadsgrunnlaget i Troms og Finnmark til Kulturdepartementet. Basert på søknadsgrunnlaget og andre fastsatte kriterier fordeles et rammebeløp til fylkene.

I starten av mai meddeler og utbetaler Kulturdepartementet de fastsatte rammebeløp for fordeling til innkomne søknader. Søkerne kan forvente svar på søknadene etter politisk behandling i mai/juni.

Til toppen