Stadig flere reiser i kollektivtrafikken

Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) Antall kollektivreiser i Troms fortsetter å øke. Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap) presenterte mandag 9. mars ferske tall for kollektivtrafikken i Troms. 

Størst vekst på bybuss i Tromsø og Harstad

I 2019 ble det utført over 15,1 millioner enkeltreiser i fylket. Dette er en økning på 323 731 enkeltreiser sammenlignet med året før. I antall reisende finner vi den største økningen på bylinjene i Tromsø hvor det har vært en økning med 230 022 enkeltreiser, omtrent 2,5 prosent økning fra forrige år. Harstad by viser også positiv utvikling som følge av Harstad-pakken, med 11,9 prosent flere enkeltreiser med bylinjene. Dette tilsvarer 70 832 flere passasjerer enn året før.

– Økningen i Tromsø og Harstad tilskrives først og fremst økt frekvens i rutetilbudet og sanntidssystem. Dessuten benytter stadig flere Mobillett til å forenkle sin reisehverdag. For de som reiser mest, er prisen fortsatt veldig lav, forteller fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Flere passasjerer per kjøretøy på ferger

For fergene i Troms har omlegging av takstsystemet i 2017 gitt tydelige endringer i reisemønsteret. Totalt reiste 961 871 passasjerer med ferger i Troms i 2019. Dette er 49 626 flere enn året før og utgjør en økning på 5,4 prosent. Spesielt sambandene i Lyngen og Ullsfjord samt Stornes-Bjørnerå og Stangnes-Sørrollnes har påvirket statistikken. Antall personbilenheter (PBE) gikk ned med -23 630, en nedgang på -2,1 prosent.

– Vi registrerer flere passasjerer, færre personbiler og dreining mot flere store kjøretøy. Til sammen flere reisende per kjøretøy. Vi ser dermed en miljøgevinst og effekt i tråd med politiske målsettinger, forteller fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Nedgang for hurtigbåt

Totalt reiste 272 360 passasjerer med hurtigbåt i Troms i 2019. Dette utgjør en reduksjon på -2,6 prosent målt mot forrige år. Det har vært reduksjon i antall reisende på linje 2 mellom Tromsø-Finnsnes-Harstad på -1,0% som tilsvarer -2 019 passasjerer sammenlignet med forrige år.

- Med innføringen av nye og større hurtigbåter på linje 2 fra og med 1. januar i år, ser vi at passasjertallene for hurtigbåt bedrer seg, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap).

Nytt passasjertellesystem i 2020

De siste årene har det blitt innfaset automatisk passasjertellesystem på de fleste busser, og systemet har blitt testet og kvalitetssikret i løpet av 2019. Fra 2020 vil dette være det offisielle systemet for telling av reisende.

– Gjeldende passasjerstatistikk for 2019 baseres på data fra billettsystemet. Dette systemet har en underrapportering av antall reisende. Foreløpige data viser flere reisende i passasjertellesystemet enn hva billettsystemet fanger opp, forteller daglig leder i Troms fylkestrafikk Kurt Bones.

Til toppen