Starter forberedelsene til fylkeskommunal oppløsning

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) har bedt fylkesdirektøren om å utrede en mest mulig smertefri oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Jeg har bedt fylkesdirektøren om et notat som drøfter hvilke interne sammenslåingsprosesser vi skal fryse inntil beslutningen om reversering er tatt i Stortinget, og en utredning på hvordan vi skal forberede organisasjonen på å drifte den kommende tiden med tanke på at oppløsningen skal gå enklest mulig for seg, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Det tør være kjent at fylkesrådet har i sin politiske plattform at de krever en oppdeling av sammenslåingen av Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune etter stortingsvalget 2021. Dette er også programfestet nasjonalt hos både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, noe som gjør at selve sammenslåingsprosessen er kommet i ett nytt lys. Fylkesrådsleder Mo har derfor startet samtalen om hvordan man nå skal forholde seg til alle de prosesser som foregår internt i Troms og Finnmark fylkeskommune, med tanke på nettopp oppdeling.

– Når vårt overordnede politiske mål er oppdeling, så kan ikke fylkesrådet internt drive en politikk som har som mål å slå sammen de to organisasjonene til en organisasjon. Det vil jo være en politisk motstrid mot oss selv, som samfunnet ville kunne reagert negativt på. Det handler om vår troverdighet. Derfor er det naturlig for meg å signalisere til de ansatte og til lederne i fylkeskommunen at vi nå må se hvilke prosesser som er naturlig å fryse inntil videre. Det er viktig for meg å presisere at dette ikke vil gå ut over tjenestetilbudet til innbyggerne, for dette er en internt prosess i organisasjonen, sier fylkesrådslederen fra Arbeiderpartiet.

Eksempler på slike interne prosesser som skal vurderes er budsjett og langsiktig økonomiplanarbeid. Mo viser til at det for eksempel før større økninger i driftsbudsjett og før investeringsbeslutninger, må tas med i betraktning hvor de fremtidige driftsutgifter skal belastes.

– Det vil være uklokt om vi fattet politiske beslutninger som ikke var vurdert i forhold til driftsøkonomien til den kommende fylkeskommunen som skal betale regningen, når vi vet at en driftsutgift skal belaste budsjettet i mange tiår fremover. Vi må sørge for at vi ikke kommer i en situasjon hvor en reversering er vanskeligere enn en tvangssammenslåing, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådslederen har bedt fylkesdirektøren om å ferdigstille sitt notat innen 16. februar.

Til toppen