Stiller seg bak uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet om flybillettpriser

Øst-Finnmarkrådet har sendt et åpent brev til Regjeringen, med en klar oppfordring om å redusere prisene på kortbanenettet i Troms og Finnmark.

Et bilde av en flyplass på høyden, tatt fra veien. I forgrunnen kan man se bebyggelse. Bildet er tatt på sommerstid, solen skinner. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Vadsø flyplass Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Det stiller jeg meg fullt og helt bak, sier fylkesråd for samferdsel, Kristin Rajala (Ap).

Fylkesråden adresserer alle oppslagene i media siste tiden som tar for seg prisene på flybilletter i Troms og Finnmark.

En kvinne i dressjakke smiler mot kamera. Bildet er tatt innendørs. - Klikk for stort bildeKristin Rajala (Ap), konstituert fylkesråd for samferdsel. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Det er ingen tvil om at her har Staten en jobb å gjøre, sier fylkesråden.

Rajala anerkjenner at flyrutedriften i fylket er kompleks.

– På den ene siden er billettprisen i FOT-ruter styrt av Staten, mens man i tillegg har en mengde kommersielle ruter (Tromsø-Vadsø, Tromsø-Kirkenes, Tromsø-Alta og Tromsø-Hammerfest) der billettprisen styres av flyselskapet, forklarer hun.

– Men om Staten skal senke prisen på hele kortbanenettet, så må de kommersielle rutene også tas inn i FOT-nettet, forklarer hun videre.

Hurdalserklæringen

– Regjeringen Støre har lovet gjennom Hurdalserklæringen at de skal «Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene.» Dette må de følge opp, uttaler fylkesråden.

Hun legger til at de bør vurdere hvorvidt de kommersielle strekningene også skal inkluderes i FOT-ordningen.

– Det at bare rundt 30 prosent av kapasiteten om bord på flyrutene i Finnmark benyttes, bør jo være et godt insentiv for å senke prisene, og gjøre flyreisene mer tilgjengelig for folk, sier Rajala.

Fly er kollektivtransport i regionen

– På grunn av svært lange avstander er dessverre ikke annen kollektivtransport og bil reelle alternativ i mange tilfeller. Det er på tide at vi får et skikkelig løft for mobilitet i nord, som lettere kan binde sammen Nord-Norge både internt og med resten av landet. Dette er viktig for både næringsliv, privatpersoner og transport til og fra nødvendige helsetjenester, avslutter fylkesråden for samferdsel.

Til toppen