Stor politisk begivenhet når Finnmark fylkeskommune gjenoppstår

Den 10. oktober konstitueres det nye fylkestinget for nye Finnmark fylkeskommune.

– Jeg ser dette som en stor politisk begivenhet, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Hun ser fram til å møte 35 nye fylkestingsrepresentanter fra 12 ulike parti.

Jobb for fylkesrådet

I fire år har Finnmark fylkeskommune vært sammenslått med Troms fylkeskommune. I oktober skal både Finnmark og Troms konstituere seg. Kommuneloven setter føringer for hvilke saker som skal behandles når fylkestinget i Finnmark samles for første gang.

Det nye fylkestinget skal avgjøre sakene som behandles i det konstituerende møtet, mens det er det eksisterende fylkesrådet i Troms og Finnmark som legger fram sakene for fylkestinget. Her ligger det gjerne med både innstilling og fagnotat. En av de viktige områdene nyvalgte Finnmark fylkesting skal ta stilling til er politisk styreform; formannskapsmodell eller parlamentarisk modell. I akkurat denne saken har ikke fylkesrådet kommet med føringer i sin innstilling. 

Valg av styreform

Det er altså det nye fylkestinget i Finnmark som skal avgjøre denne saken. Den krever kvalifisert flertall for å få parlamentarisme, det vil si at 24 av 35 representanter må stemme ja til denne styreformen.

– I en så tung sak så er det best at det er en åpen innstilling, for dette må Finnmark selv avgjøre, sier Torbergsen.

Folkevalgte

Det skal gjennomføres flere valg under konstitueringa den 10. oktober, blant annet valg av ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører for Finnmark fylkeskommune. Reglement for det nye fylkestinget og andre overordnede tema knyttet til det politiske nivået i ny fylkeskommune skal også opp i dagene 10. og 11. oktober.

De nyvalgte fylkestingsmedlemmene skal også få en folkevalgtopplæring i samarbeid med KS, som avsluttes den 12. oktober.

Fylkestinget i Finnmark møtes på Fylkeshuset i Vadsø, før første gang siden desember 2019. Troms fylkesting konstitueres den 24. oktober.

Du finner sakene til fylkesrådets møte 26. september, i opengov. 

Fylkestingsrepresentanter i fylkestingssalen i Vadsø. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Fylkestingsrepresentanter i fylkestingssalen i Vadsø. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK
Til toppen