Støtte til Newtonrommene

Fylkesrådet har tildelt Newtonrommene på Skjervøy og i Harstad henholdsvis 500 000,- og 420 000,-. – Vil styrke realfagsinteressen blant barn og unge, sier fylkesråd Marlene Bråthen (Sp).

Formålet med Newtonrommene er å gi alle elever i Troms tilgang på utstyr og teknologi som ikke finnes på alle skoler, slik at elever kan jobbe kreativt med realfaglig.

Fylkesråd for plan, næring, kultur og Miljø, Marlene Bråthen (Sp) mener at man ved å styrke disse arenaene på sikt kan øke tilfanget av unge som ønsker å gå videre med realfag i sine utdanningsløp.

– Vårt mål er å styrke realfagsinteressen blant barn og unge. Fremover skal hele samfunnet gjennom grønn omstilling, og for å klare må flere både utvikle og ta i bruk ny teknologi. Da trenger vi mange som har god realfaglig kompetanse.

Ved Newtonrommet i Harstad opplever de økt pågang og tildelingen på 420 000,- skal brukes til å ta imot flere elever og gi de et endra bedre tilbud enn i dag.

På Skjervøy har Newtonrommet hatt stor suksess med sin deltakelse i «First Lego League» og tildelingen på 500 000,- skal brukes til å fortsette denne satsningen.

– Det har vært svært spennende å følge med på hva unge i Nord Troms har fått lære og oppleve med Newtonrommet på Skjervøy. Dette er med på å skape en mer spennende og variert undervisning innenfor realfagene, uttaler fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) i anledning tildelingen.

Støtten til Newtonrommene kommer i tillegg til støtte til Nordnorsk Vitensenter, som samarbeider tett med Newtonrommene og skoler i hele fylket. Formålet er det samme; gir flere elever tilgang til praktisk undervisning i realfag.

Til toppen