Støtte til små butikker i utkantstrøk

To kvinner kledd i hvitt poserer smilende. Foto.  - Klikk for stort bildeDjupvik Nordmannvik samvirkelag i Kåfjord kommune er en av butikkene som mottar tilskudd i 2022. F.v.: Daglig leder Marita Jensen og fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).15 nærbutikker i Troms mottar nå økonomisk støtte fra fylkeskommunen. – Lokalbutikkene er viktige servicesteder og møteplasser i distriktene, sier fylkesråd Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

– Lokalbutikkene er viktige i distriktene, i forhold til handel, trygghet og nærhet. Ofte er de både en sosial arena og et servicested for besøkende så vel som lokalsamfunn. Det er godt å se at vi treffer med utlysningen og at det gode samarbeidet med kommunene kommer innbyggerne til gode, utdyper fylkesråd for næring, plan og miljø, Karin Eriksen (Sp).

Ordningen om tilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk gjelder for bedrifter i Troms og er et spleiselag mellom fylkeskommunen og kommunene bedriftene er lokalisert i.

De fleste butikkene som har søkt er kvalifisert til støtte og mottar 40 000 kroner hver fra henholdsvis fylkeskommunen og egen kommune. 

Store behov

I alt har 8 kommuner mottatt søknader fra totalt 16 butikker, hvor 15 av disse fikk innvilget støtte.

En av butikkene som i år får tilskudd er Djupvik Nordmannvik samvirkelag. Butikken er en frittstående dagligvarebutikk som er eid av medlemmer.

Daglig leder Marita Jensen er glad for støtten butikken nå mottar fra Kåfjord kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Støtten fra kommunen og fylkeskommunen er alfa og omega og bidrar til å sikre lønn denne og neste måned.

Jensen sender en takk til kommunens næringskonsulent som er en viktig støttespiller for nærbutikken. 

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) oppfordrer avslutningsvis flere lokalbutikker til å benytte seg av denne muligheten.  

– Jobben som gjøres av nærbutikkene rundt om i distriktene er uvurderlig for lokalsamfunnet de befinner seg i. De er med på å skape bo- og blilyst. Med denne støtteordningen håper jeg at flere butikker kan holde dørene åpne i mange år framover.  

Disse nærbutikkene mottar støtte i 2022

Disse nærbutikkene mottar støtte i 2022
Butikk Kommune
Bygdebutikken AS Skjervøy kommune
Årviksand Handel Skjervøy kommune
Djupvik Nordmannvik S-lag Kåfjord kommune
Karlsøyabutikken Karlsøy kommune
Reinøy Handel Karlsøy kommune
Larsen dagligvare Senja kommune
Torsken kolonial Senja kommune
Idar Olsen landhandel Senja kommune
Lysnes senter Senja kommune
Marcus Engviks EFTF Tromsø kommune
Vengsøy Handel ANS Tromsø kommune
Kvaløyvåg landhandleri Tromsø kommune
På Øra AS Lyngen kommune
Spildra Landhandel Kvænangen kommune
Giævers Landhandel Nordreisa kommune

Her kan du lese mer om årets tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk

Til toppen