Støtter Arctic Frontiers med 4,5 millioner

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen, ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.– Troms og Finnmark utgjør hjertet i de norske nordområdene, uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp) i forbindelse med tildelingen.

– Vi ser at oppmerksomhet rundt arktiske spørsmål i Barentsregionen og Nordkalotten vil øke som følge av klimaendringer og ressurspotensialet som finnes her. Troms og Finnmark fylkeskommunen har derfor en viktig rolle og et ansvar for å balansere forholdet mellom vekst, utvikling og bærekraft i nord, forklarer fylkesråd Karin Eriksen (Sp). 

Konferansen Arctic Frontiers går av stabelen 1.-4. februar og gir et situasjonsbilde om utviklingen av arktiske samfunn, politikk og samarbeid om næringsliv.

Årets konferanseuke er digital og kombinerer funksjonen som møteplass med faglig relevans på nye måter, blant annet ved digitale utstillingsrom og livestudio med base på UiT Norges Arktiske universitet.

– Vi håper på bred deltakelse av nasjonale og internasjonale aktører, der det nyanserte bildet av det norske Arktis som en levende og framtidsrettet region bestående av mennesker, moderne infrastruktur, forskning og næringsutvikling fremheves, avslutter fylkesråd Eriksen (Sp).

Arctic Frontiers mottar støtte fra fylkesrådet for sitt utadrettede arbeid mot et internasjonalt publikum.

I Regjeringens Nordområdemelding (2020-2021) heter det «Arctic Frontiers er en av de viktigste internasjonale plattformene for å fremme norske posisjoner i Arktis».

Til toppen