Stram fylkeskommunal økonomi

Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.Regnskapsresultatene 2019 for de tidligere fylkeskommunene Troms og Finnmark er nå klare.

– Resultatet viser at vi har en særdeles stram økonomi og må gjøre en del reduksjoner og endringer i tjenestilbudet de neste årene, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesrådet legger i juni fram de avsluttende regnskapene for Troms og Finnmark fylkeskommuner, som viser henholdsvis et regnskapsmessig mindreforbruk på 49,5 mill. kroner i Troms og et merforbruk på 33,5 mill. kroner i Finnmark.

– Resultatet er langt lavere enn de målsetninger fylkesrådet har for økonomien i Troms og Finnmark for framtida. Vår målsetning er et netto driftsresultat på fire prosent over tid, sier Balto videre.

Kollektivtilbudet

Det største avviket er et merforbruk på 95 mill. kroner innen samferdsel i Finnmark, der de største overskridelsene er innenfor kollektivtilbudet i Finnmark. Ellers er det mindre avvik på alle sektorer.

– Vi ser at vedtatt tjenestetilbud i flere deler av den nye fylkeskommunen er for høyt i forhold til tilgjengelige budsjettrammer, og dette er noe av det første fylkesrådet har tatt tak i og jobber med kontinuerlig etter at fylkesrådet tiltrådte, redegjør Balto (Sp).

Foruten regnskapet, så legger fylkesrådet i juni også fram et revidert budsjett for 2020 og basisforutsetninger for økonomiplan fram mot 2023.

Må få økonomien i balanse

– Fylkesrådet vil i juni komme med en del tiltak for å få økonomien i balanse både på kort og lang sikt. En del av dette arbeidet vil kreve gode prosesser fremover for å sikre oss et økonomisk handlingsrom for fylkeskommunen i framtida, sier Balto (Sp).

Balto minner om at Troms og Finnmark fylkeskommune er etablert på rekordtid, som har medført at det har vært flere uavklarte forhold, som først har blitt kartlagt innledningsvis i 2020.

Underfinansiert sammenslåing

– Budsjettarbeidet er både utfordrende og krevende, med tanke på underfinansierte oppgaver som vi har fått fra staten, underfinansierte sammenslåingskostnader, og endring av inntektssystemet som ikke er til vår fordel, samt korona-situasjonen med månedlige inntektstap. Men vi begynner å få oversikt over størsteparten av organisasjonen og utfordringene framover, og vi jobber hardt for å sikre en god økonomistyring fremover, avslutter Balto (Sp).

Til toppen