Stramt budsjett

– Det har vært en stor oppgave å ro i land budsjettet for neste år, sier fylkesråd Ronald Wærnes (Sp).

Budsjett 2023 for Troms og Finnmark fylkeskommune er nå lagt fram av fylkesrådet.

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes i grønn genser og mørk skjorte i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Ronald Wærnes er fylkesråd for økonomi og kultur. I sin innledning (PDF, 107 kB) på torsdagens møte sa han at i det siste budsjettåret for Troms og Finnmark fylkeskommune har dette vært en stor oppgave.

– Det er et stort potensial i begge fylkene, sa han og viste til både naturressursene som finnes, og menneskene som bor her.

Gi tjenester og utvikle

Wærnes sa det er viktig for fylkeskommunene å sikre et godt tjenestetilbud og samtidig være opptatt av utvikling:

– Vi må være framoverlent. Men det er krevende med tanke på verdenssituasjonene. Vi opplever et prispress på varer og tjenester, var noe av bakteppet han gav ved budsjettframleggelsen.

– Vi legger opp til et netto driftsresultat på to prosent. Det er ikke rom for mange nye tiltak, sa han.

Fylkesrådet har vært opptatt av å opprettholde tjenestetilbudet mest mulig, det være seg videregående skoler og kollektivtilbud på land og til vanns.

Har kontroll

– Vi må ha en gjennomgang av drifta, og vi må tenke omstilling. Den økonomiske situasjonen er runder kontroll, la Wærnes til.

De nye bevilgningene for Troms og Finnmark lyder på 237 millioner kroner, mens investeringene ligger på 1,8 milliarder kroner. Fylkestinget skal sluttbehandle saken på sitt møte i uke 50.

Noen hovedpunkter i budsjettet 2023

Nye fellestiltak (beløp i 1000 kr):

Godtgjøring 2 100

Sanitetsprodukter til skolene, prøveprosjekt 100

Digital helsesykepleier Finnmark, prøveprosjekt 800

Skredpost frivillighet Troms 500

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 100

Frivillighet bo- og blilyst1 000

Arctic Pride 150

Ungt entreprenørskap 4 600

Søkbare midler kunst 200

Ungdommens fylkesråd, økt medvirkning 100

Samisk paviljong TIFF 200

Nye bevilgninger Troms:

Ny opplæringslov 2711

Nettoeffekt elever statlige/private skoler 1683

Fagopplæring Troms 4000

Etterutdanning i samisk kulturkunnskap 500

Digital helsesykepleier 2100

Nasjonal digital læringsarena 3700

Utvikling av samiske digitale læremidler 2000

Voksenopplæring og minoritetsspråklige 2100

Butikkstøtte 400

Næringsfond Troms 4000

Distrikts- og regionalpolitiske tilskudd 1016

Eierskap Kvääniteatteri 600

Privatarkiv, en stillingsressurs 1000

Driftstilskudd Kvænangen språksenter 200

Driftstilskudd Nordnorsk filmkommisjon 560

Den nordnorske kulturavtalen 50

Eierskap Samisk hus Troms 500

Lønnsmidler planstilling 200

Økning kompensasjons reduserte ferjetakster 8469

Kompensasjon økt CO2-avgift 329

Ras- og skredsikring 3311

Fergeavløsning -308

Gratis ferge 11996

Husleie tilbakeleie internat Sundlia 2180

Behov for mer areal til kontorer IT 200

Bortfall inntekter innkjøpssamarbeid Troms 223

Videreføring av kostnadsøkning VIGO 1000

IT-sikkerhet 2000

Nye bevilgninger Finnmark:

Kvalitets- og styringssystem 800

Kirkeneskonferansen 100

Stillingsressurs finansrådgiver 1000

Økning i regionalpolitiske tilskudd 735

Reduksjon elever private/statlige skoler 1356

Tilpasning ny opplæringslov 842

Fagopplæring 6000

Fleksible løp 1083

Anestesiavtale Finnmarkssykehuset 1000

Verdensarv – Struves meridianbue 260

Samiske museer driftstilskudd 500

Nordnorsk kulturavtale film- og scenekunst 50

Festivaltilskudd 500

Nordnorsk filmkommisjon driftstilskudd 240

Barnets Kult 500

Kvääniteatteri AS driftstilskudd 400

Gratis ferger 11154

Kompensasjon CO2-avgift 329

Økt ramme ras- og skredsikring 2936

Økt ramme kollektiv 130000

Fiskerihavn Kjøllefjord 1000

IT – digital sikkerhet 150

Dokumentasjonsforvaltning – eierbidrag IKAF 150

Frikjøpt tillitsvalgte og vernetjeneste 1200

VIGO IKS 500

Til toppen