Styrker tjenestetilbudet for flyktninger

Fylkestingsrepresentanter i fylkestingssalen under junimøtet i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesrådsmedlemmene på egen rad i fylkestingssalen under junimøtet i Vadsø. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKFylkestinget har vedtatt flere tiltak som skal styrke tjenestetilbudet for flyktninger i Troms og Finnmark.

Blant tiltakene er styrking av midler til mentor- og traineeordning for innvandrere og etablereropplæring med totalt 1,5 millioner kroner.

Tiltak i Finnmark

Fylkestinget vedtok også å avsette 500 000 kroner til å etablere en midlertidig målrettet støtteordning for integrering og inkludering. Støtteordningen skal ha en bred målgruppe, men ukrainske barn og unge som prioritert målgruppe.

Det ble også gjort en tilleggsbevilgning på 85 000 kroner til fylkesbiblioteket for å kunne kjøpe digital tilgang til utenlandske medier via folkebibliotekene i Finnmark.

Midlene bevilges fra disposisjonsfond og innarbeides i neste budsjettoppfølging.

Tiltak i Troms

I tillegg vedtok fylkestinget å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 500 000 kroner til inkluderingstiltak for flyktninger med målgruppe barn og unge.

Bevilgningen sees i sammenheng med eksisterende tilskuddsordninger til kultur, idrett og friluftslivsformål i Troms.

Alle midlene bevilges fra felles disposisjonsfond og innarbeides i neste budsjettoppfølging.

Se alle dokumenter til sak 47/22 Fylkeskommunens tjenestetilbud ovenfor flyktninger her

Til toppen