TFFK satser på studenter

Fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen i grå kjole i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp). Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/TFFKTroms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) styrker satsinga på studenter ved å tilby sommerjobber og praksisplasser, samt å tilrettelegge for at studenter kan skrive masteroppgaver.

«Studentpakken» er et pilotprosjekt som har som mål å tiltrekke studenter som kommende arbeidstakere i fylkeskommunen. Fylkesrådet har bevilget inntil 100.000 kroner til ordninga i år.

– For å oppnå ønsket samfunnsutvikling i Finnmark er tilgangen på kompetent arbeidskraft helt avgjørende. Vi er glade for at fylkeskommunen nå har får på plass en ordning som skal gjøre det lettere for studenter og nyutdannede å få kjennskap til fylkeskommunen som arbeidsgiver, sier fylkesråd for plan, næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Praksisplasser og sommerjobb

Satsinga skjer innenfor næringsavdelinga, voksenopplæring (VKI), regional planlegging og internasjonal avdeling i Finnmark.

Ett av tiltakene er at fylkeskommunen tilbyr praksisplasser til studenter på bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved UiT Norges arktiske universitet i femte semester. TFFK prøvde ut ordningen allerede i fjor høst med positive erfaringer.

I tillegg har fylkeskommunen i år tilbudt sommerjobb i næringsavdelinga i sentraladministrasjonen i Vadsø til en student.

Fylkeskommunen vil også tilrettelegge for at studenter kan skrive masteroppgaver som er relevante for fylkeskommunens samfunnsoppdrag. For å gjøre det attraktivt for studenter å velge fylkeskommunens problemstillinger, er det ønskelig tilby stipend.

Ønsker traineestillinger

På sikt ønsker fylkeskommunen også å utvikle et tilbud om traineestillinger tilknyttet både kommune og fylkeskommune. Dette kan være stillinger med eksempelvis 6-12 måneders varighet som tilbys nyutdannede med minst fire års utdannelse.

Til høsten skal ordninga evalueres og det vil bli vurdert hvor omfattende den skal være i 2023. Det gjelder både hvilke avdelinger den skal omfatte og om den skal bres ut til resten av Troms og Finnmark.

Satsinga er i tråd med den politiske plattformen for fylkesrådet i Troms og Finnmark der fylkesrådet sier at «Troms og Finnmark fylkeskommune skal være en fremoverlent regional samfunnsutvikler. (…) Fylket skal være en premissgiver for utviklinga av regionen og samhandle med befolkning, næringsliv og forvaltning. Vi skal levere gode offentlige tjenester på regionalt nivå og være en pådriver for nyskaping og innovasjon som bidrar til økt verdiskaping for landsdelen og nasjonen».

Se vedtak i sak 199/22 – «Studentpakken»

Til toppen