TIFF 2022 er i gang

En mann i dressjakke smiler.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), hold det første innlegget under åpningskonferansen til Tromsø internasjonale filmfestival. Foto: Hanne H. Lille/Troms og Finnmark fylkeskommune. – Vi må sikre at vi har et rikt og mangfoldig kulturliv i hele Norge, også etter pandemien, sa fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) i sitt innlegg under åpningskonferansen til TIFF.

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), benyttet også anledningen til å skryte av TIFF og deres evne til å finne gode løsninger i en utfordrende tid.

Han trakk i tillegg fram filmbransjen i nord, og deres evne til samarbeid.

– Filmbransjen og aktørene i nord samarbeider godt, lytter til hverandre og definerer felles utfordringer gjennom tett dialog med oss. Dette gir resultater. Nasjonal filmpolitikk må derav forstås som summen av lokal, regional og statlig filmpolitikk.

Stolt hovedpartner

Troms og Finnmark fylkeskommune er stolt hovedpartner for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), og dette er 17. gang fylkeskommunen tilrettelegger for åpningskonferansen i tett samarbeid med Rushprint og TIFF.

Åpningskonferansen samler de viktigste aktørene i Film-Norge til diskusjoner om filmpolitikk og andre aktuelle temaer.

Her kan du se hele konferansen i opptak

Et tv-studio satt opp i bunnen av gamle Alfheim svømmehall.  - Klikk for stort bildeÅrets åpningskonferanse ble sendt direkte fra gamle Alfheim svømmehall i Tromsø. Foto: Hanne H. Lille/Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Les hele innlegget til fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) her

Det nasjonale filmåret starter opp i nord med Tromsøs Internasjonale Filmfestival.

Jeg vil berømme filmfestivalen for pågangsmot og vilje - til å finne gode løsninger slik at publikum også i år kan se kvalitetsfilm fra hele verden via en digital plattform, i tillegg til visninger på filmlerretene. – For det er viktigere enn noen gang å nå ut med gode opplevelser.

Jeg vet dere har lagt planer langt utover i alfabetet og planlegging koster også. Vi må derfor sikre at kulturlivet har gode støtteordninger når vi står i de utfordringene vi står i med pandemien.

For vi må sikre at vi har et rikt og mangfoldig kulturliv i hele Norge, også etter pandemien - og at vi har alle aktører med oss.

Det er 17. gang Troms og Finnmark fylkeskommune tilrettelegger denne konferansen sammen med TIFF og Rushprint, med fokus på filmpolitikken og aktuelle temaer. På årets konferanse ser vi igjen på endringene og de store diskusjonene som rir bransjen - med en ny regjering ved roret har jeg store forhåpninger til at vi skal meisle ut en robust filmpolitikk sammen.

For oss som har som oppgave å bidra til utvikling av Troms og Finnmark - har filmfestivalen en ekstra sterk betydning.  Med TIFF setter regionen et markant avtrykk i den nasjonale filmpolitikken på starten av året. TIFF er en unik og attraktiv møteplass for den nasjonale og internasjonale filmbransjen, hvor kvalitetsfilm og filmpolitikk er i fokus.

Filmens vesen er de små steders beste venn.

Filmens logikk aksepterer ikke premisset om at noe er mer sentralt, viktigere, finere eller magisk enn alt det andre.

Filmens uttrykk gjør oss alle til en del av den store globale fortellingen om alle de viktige øyeblikk, hjerteslag, åndedrett på kloden.

Derfor elsker Tromsø og Nord-Norge film – og derfor har vi en felles satsing på film i nord!

Filmbransjen og aktørene i nord samarbeider godt, lytter til hverandre og definerer felles utfordringer gjennom tett dialog med oss. Dette gir resultater.

I stortingsmeldinga (Mld. St. 30 (2014-2015)) - En fremtidsrettet filmpolitikk står det følgende: «Den regionale filmsatsingen er en del av den samlede nasjonale filmpolitikken, og de regionale filmvirksomhetene er viktige virkemidler for å oppnå de filmpolitiske målene.»

Nasjonal filmpolitikk må derav forstås som summen av lokal, regional og statlig filmpolitikk. Skal vi realisere en nasjonal filmpolitikk fordrer det dermed tett dialog rundt de prinsipielle og strukturelle temaene mellom beslutningstagere på alle forvaltningsnivå.

Pr. i dag har ikke dialogen vært god nok og ei heller blir regionene tatt med i prosesser ved endringer.

Tenk hvor langt vi hadde kommet om filmmeldinga hadde bli fulgt opp. Jeg vil utfordre statsråd Trettebergstuen på mulighetsrommet denne regjeringa har til å revolusjonere norsk filmpolitikk.

– For jeg behøver vel ikke minne statsråden på alle de filmpaneler og debatter hun har deltatt i som opposisjonspolitiker og hvordan hun da arresterte forrige regjering på ikke å gjennomføre vedtatt filmpolitikk fra Stortinget

Statsråden sa når hun tiltrådte at denne regjeringen ønsker å styrke regional filmsatsing - Men hva legger hun i det? Jeg ser frem til å høre innlegget ditt nå etterpå.

Jeg vil gi deg tre utfordringer eller kall det råd om du vil:

  1. utvis tillit til regionene og kompetansen som er der
  2. stimuler til maktspredning og autonomi - regionalt forvaltningsnivå og øvrige eiere må involveres og gis en reell mulighet til være meningspart i utformingen av nasjonal filmpolitikk, og saker som angår formål og organisering av regional filmforvaltning
  3. legg nå endelig en strukturer hvor kart og landskap passer sammen i filmpolitikken – for i dag gjør det ikke det

I nord er vi endringsdyktige og vi tar utfordringer og jobber systematisk – vi var tidlig ute med konsolidering av et felles fond, etablering av filmkommisjon og satsing på talenter gjennom filmveksthuset TVIBIT. I tillegg har vi i vår landsdel Internasjonalt Samisk Filminstitutt og Film Camp.

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner eier Nordnorsk filmsenter, Filmfond Nord og Nordnorsk filmkommisjon sammen. Juni i fjor vedtok filmvirksomhetene sammen med eierne at man ville være tjent med å se på hvordan vi bedre kan optimalisere ressursene i nord. Det er nå i gang et utredningsarbeid for å se best mulig organisering av virkemiddelapparatet for film i Nord-Norge.

I tillegg vedtok Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner i desember en ny avtaleperiode for Den nordnorske kulturavtalen hvor film er en av flere satsinger og hvor vi i avtaleperioden som strekker seg til 2025, skal lage en felles filmstrategi.

De siste årene har vi mottatt flere utredninger på høring, men vi ser lite resultater av innspillene er gitt, som eksempel insentivordningen.

Vi har nå mottatt høring på evaluering av regionale filmsentre og filmfond gjennomført av Oslo Economics på oppdrag av Norsk filminstitutt på vegne av Kulturdepartementet. Den skal også presenteres senere i dag, og jeg skal ikke forskuttere vårt høringssvar her – MEN stiller meg spørsmål om forslagene vil bidra til vitalisering og endringer for bransjen – som det står i filmmeldingen?

Endringer og tilpasninger må forholde seg til gitte rammeverk.

Jeg vil avslutte med å si at jeg forutsetter en oppfølging av regional filmpolitikk – med samme kraft og fynde som statsråden har uttalt.

Til toppen