Til topps i finalerunden for innovasjonspartnerskap!

Fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) og assisterende avdelingsleder Per Bjørn Holm-Varsi under kunngjøringa av nyheten onsdag. Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) og assisterende divisjonsdirektør Per Bjørn Holm-Varsi under kunngjøringa av nyheten onsdag. Foto: Trond Magne Henriksen/Troms og Finnmark fylkeskommune  Samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune får 10,3 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utviklingsarbeid i sitt innovative skredsikringsprosjekt.

Innovasjon Norge lyste tidligere i år ut 75 millioner kroner til offentlig-private innovasjonspartnerskap, med mål om å løse samfunnsutfordringer.

I knivskarp konkurranse i et heat med 37 gode innovasjonsprosjekt, vant samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune frem med sitt skredsikringsprosjekt, sammen med prosjekt fra Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Avinor, Forsvarsbygg, Kristiansand kommune, Trøndelag fylkeskommune og Kystverket. Prosjektene var så gode at Innovasjon Norge økte beløpet til 100 millioner kroner. Fylkesråd Kristina Hansen (Ap) er storfornøyd med tildelingen.

– Det er fire organisasjoner med ulik kultur som ble slått sammen ved årsskiftet til samferdselsdivisjonen i fylkeskommunen. At vi leverte en prosjektsøknad som kommer gjennom nåløyet i denne satsingen, bør vi være stolte av. Vi har allerede nå har klart å forene det beste fra disse organisasjonene i dette prosjektet. Det vitner om at vi har en utviklingsfokusert organisasjon, som jeg gleder meg til å følge videre.

Fornøyde statsråder

– Disse prosjektene er gode eksempler på hvordan samarbeid mellom det offentlige og private kan løse samfunnsutfordringer. Dette er viktig for å fremme nyskapning og bidra til en raskere omstilling, sier næringsminister Iselin Nybø.

Skred som på dette bildet ved Skalandtunellen, kan med ny teknologi varsles og overvåkes tidligere.  - Klikk for stort bildeSkred som dette ved Skalandtunellen, kan med ny teknologi varsles og overvåkes tidligere. Foto: Andreas Person/Troms og Finnmark fylkeskommuneInnovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra nærings- og fiskeridepartementet, kommunal og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet. Også samferdselsministeren setter pris på innovasjonspartnerskap.

– Jeg er glad for at Avinor, Kystverket og Troms og Finnmark fylkeskommune tenker i innovative baner når de skal løse utfordringer knyttet til bagasjehåndtering, lostjeneste og skred i distriktene. I stedet for å kjøpe inn tradisjonelle løsninger, går de nå inn i innovative partnerskap med norsk næringsliv. Slik kan de slå to fluer i en smekk - å løse utfordringer i transportsektoren og samtidig bidra til løsninger som kan legge grunnlag for verdiskapning i norsk næringsliv. Jeg ser fram til å høre mer om de innovative løsningene som vil komme ut av disse tre partnerskapene i transportsektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høy kakeføring 

Per-Bjørn Holm Varsi og Kristina Hansen feirer den store nyheten med kake. Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bildePer-Bjørn Holm Varsi og Kristina Hansen feirer den store nyheten med kake. Foto: Trond Magne Henriksen/Troms og Finnmark fylkeskommune  Prosjektgruppen i fylkeskommunen har vært ledet av en stolt assisterende divisjonsdirektør, Per Bjørn Holm-Varsi:

– Vi fikk satt sammen et veldig godt team, med ekstrem kunnskap og stor entusiasme. Medlemmene har lang erfaring i innovasjonsarbeid, og veien mot målet har vært veldig klar for oss med den ballasten.

Teamet bak søknaden er foruten Holm-Varsi, Espen Lauvlund Nilsen, Andreas Persson og Terje Dragøy Mæhre. De har hatt en ekstern støtte i firmaet Tinkr AS

Prosjektet skal ledes av Espen Lauvlund Nilsen, som er kjempefornøyd med at prosjektet vant fram:

– Nå blir det kake! Vi søkte om inntil 10,3 millioner kroner og fikk innvilget hele beløpet. Vi skal bruke midlene på å utvikle teknologi og prototyping til en ny type skredvarslingssystem. Det vi ønsker er et system som oppdager skred som har gått over veg, som detekterer om det er trafikanter inne i området og som automatisk varsler VTS, driftsentreprenør, trafikanter og andre relevante aktører slik at nødvendige tiltak kan settes inn raskt.

Ukjent teknologi

Så vidt prosjektgruppen vet, eksisterer det ikke løsninger innenfor dette segmentet i dag. Derfor tenker de at innovasjonspartnerskap og en innovativ anskaffelsesprosess passer utmerket, forklarer Lauvlund Nilsen.

–  I en slik prosess beskriver vi oppgaven som skal løses. Så inviterer vi markedet og utviklere til en dialog for å komme opp med best mulig løsning. Dermed kombinerer vi utviklingsfasen og det senere kjøpet i en og samme kontrakt. Vi vil ha et nært samarbeid og tett oppfølging av leverandørene i hele prosessen.

Lauvlund Nilsen sier det er spesielt å sette ut anbud på et produkt som ikke finnes.

– I denne prosessen er det viktig for oss å ikke låse oss inn i løsninger og teknologi som allerede finnes. I et innovasjonspartnerskap som dette, er en stor del av budsjettet utvikling av ny teknologi.

Stort potensiale

Prosjektlederen er klar på at prosjektet kan få stor betydning – både menneskelig og samfunnsøkonomisk.

– Årlig er det 1500-3000 skredhendelser i Norge, der om lag 750 hendelser fører til veistegning. Nasjonalt er det rundt 1500 farlige skredpunkter langs veiene som det vil koste 70 milliarder kroner å utbedre. Mange er utrygge på utsatte veistrekninger, ofte med god grunn. Kjosenulykken med fem omkomne i 2000, der en buss kjørte inn et område der veien var stengt av et skred – og et naboskred traff bussen, kunne vært unngått med teknologi som hadde detektert skredet og varslet VTS, entreprenør og reisende, sier Nilsen. 

Eksportmuligheter

Prosjektgruppen ser store ringvirkninger med ny teknologi, fortsetter Nilsen.

– Om vi får på plass et system som vi har skissert – så vil det ikke bare være viktig menneskelig og samfunnsøkonomisk for oss i Troms og Finnmark og Norge for øvrig. Dette er teknologi som kan eksporteres til andre land med skredfare. Dersom vi klarer å utvikle kostnadseffektive løsninger kan spesielt land med begrensede ressurser kunne dra stor nytte av slik teknologi.

Innovasjonskultur

Lauvlund Nilsen mener kulturen i fylkeskommunen har bidratt til at de nådde helt til topps i konkurransen.

– Troms og Finnmark fylkeskommune har gjennom mange år jobbet med innovasjon og innovasjonsprosesser, og har opparbeidet sterk kompetanse på dette feltet. Denne innovasjonskompetansen, kombinert med dyktige fagfolk innenfor blant annet skred, teknologi og anskaffelse, samt et behov for å finne gode løsninger på dette problemet, gjør at det er naturlig for Troms og Finnmark fylkeskommune å ta en ledende posisjon i dette arbeidet. Samtidig ser vi at dette er en nasjonal utfordring, og vi ønsker selvfølgelig også å involvere andre vegeiere og samferdselsaktører i dette prosjektet, smiler prosjektlederen. 

FAKTA:

  • Innovasjonspartnerskap er en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid mellom offentlig sektor og næringslivet.
  • Målet er å utvikle produkter og løsninger som ikke finnes på markedet.
  • Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i å skape en forståelse for behovene og under utformingen av løsningene.
  • Finansieringen skal i hovedsak dekke leverandørenes utviklingskostnader. De offentlige aktørene må selv stille med ressurser til å gjennomføre samarbeidet.
Til toppen