Tilbyr gratis løft for å bli mer klimavennlig

Bilde av Karin Eriksen som er fylkesråd for næring og miljø - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.

Et nytt klimanettverk i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune skal bidra til en mer bærekraftig framtid i nord. For kommuner og bedrifter er det gratis å delta i 2020.

Startskuddet for Klimapartnernettverk Finnmark går i Alta 3. mars. Næringslivet, kommuner og akademia er invitert til å bli med i det som skal være et partnerskap for grønn samfunns- og næringsutvikling.

– Alle som blir Klimapartner i Finnmark får gratis klimaregnskap. De får også faglig påfyll om klima og miljø, og mulighet for å styre sin virksomhet på en klimavennlig måte, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen.

Fylkesrådet i Troms og Finnmark vil jobbe for en politikk som tar hensyn til miljø- og klimautfordringer. Klimapartnernettverk Finnmark er et ledd i dette.

– Troms og Finnmark har store land- og sjøarealer, og relativt store naturressurser. For å ta vare på regionen og naturressursene, krever det at vi tenker helhetlig om en bærekraftig framtid. Vi må møte klimautfordringene og sikre en bærekraftig framtid med å satse offensivt på ny kunnskap, forskning og utvikling, sier Eriksen.

Prosjektleder for Klimapartnernettverk Finnmark Kjersti Aronsen beskriver tiltaket som et felles løft for en bærekraftig framtid i nord.

– Klimapartnernettverket skal bidra til klimakunnskap, innføre klimaledelse og gi deltakende «klimapartnere» tilgang på klimaregnskap. Sammen skal partnerskapet finne framtidsrettede løsninger på tvers av bransjer, sektorer og fag og dermed redusere sine klimautslipp, sier Aronsen.

Kontakt
Karin Eriksen
Fylkesråd for næring og miljø
karin.eriksen@tffk.no
Tlf: 412 67 977

Mer informasjon om arrangementet, program og påmeldingsinfo her

Til toppen