Tildeler penger til det grønne skiftet i Troms

Ballblom med regndråper på seg. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Nina Merete Austad

Troms Holding AS lyser nå ut nye tilskuddsmidler som skal bidra til det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling.

Nå utlyses en ny tilskuddsordning fra Troms Holding AS. Målsettingen er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling i Troms, hvor støtten er ment å fremme utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger. Den nye utlysningen retter seg mot tiltak som tilrettelegger for det grønne skiftet og tilhørende industriutvikling.

Målgruppen for utlysningen er kommuner og fylkeskommunen, og selskaper og organisasjoner som har samarbeidsprosjekt med kommuner og/eller fylkeskommunen.

I strategien til Troms Holding AS fremkommer at den rettes mot prosjekter som bidrar til å redusere klimautslipp eller miljøinngrep, eller som bidrar til å ivareta naturmangfold eller tilrettelegger for sirkulærøkonomi. Det må også fremkomme tydelig i søknaden hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 

Søknadsfrist er 18. september

Les mer om utlysningen, og finn søknad, her Soknad | Tromsholding

Til toppen