Tilskudd til studieforbund i Finnmark 2023

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp) har tildelt 500.000 kroner til studieforbund i Finnmark.

En kvinne ser i kamera. Hun holder noen papirer. I bakgrunnen kan man se en presentasjon på et lerret i en større konferansesal. Man kan se silhuetter av andre mennesker i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Studieforbundene hadde over 10.000 studietimer i Finnmark i 2022, og jeg er glad for at fylkeskommunen kan bidra til fortsatt høy aktivitet hos studieforbundenes også i 2023, sier fylkesråd Bråthen.

Studieforbundene er ideelle organisasjon som har voksenopplæring som hovedformål, og som gjennom sine medlemsorganisasjoner har et bredt spekter aktiviteter som bidrar til å fremme inkludering i samfunnet og i arbeidslivet.

Fem studieforbund

I 2023 var det fem studieforbund som søkte om drifts- og aktivitetstilskudd og tildelingen baserer seg på antall studietimer foregående år. Et studieforbund søkte også om tilretteleggingstilskudd, og det er derfor en gjenværende midler innenfor årets ramme til tilretteleggingstilskudd som studieforbundene oppfordres til å søke på innen utgangen av november.

Søknad sendes postmottak@tffk.no jfr. retningslinjene som man kan finne på våre nettsider.

Fakta om tilskudd til studieforbund

Troms og Finnmark fylkeskommune gir drifts- og aktivitetstilskudd og tilretteleggingstilskudd til studieforbund i Finnmark. Tilskudd gis kursarrangører som er tilsluttet et studieforbund som er godkjent etter Lov om voksenopplæring, § 5 og drive sin opplæringsvirksomhet innenfor de rammer som er fastsatt i loven, og etter handlingsplan for kommende aktivitet. Troms og Finnmark fylkeskommune hadde avsatt 666.000 til ordningen innenfor årets budsjett.

Tilskudd til studieforbund i Finnmark 2023:
Søker: Drifts- og aktivitetstilskudd Tilretteleggingstilskudd
Musikkens studieforbund 168.540  
SOL – samisk studieforbund 167.200  
Studieforbundet Kultur og Tradisjon 71.320  
Studieforbundet AOF 11.000 50.000
Studieforbundet Livslang Læring 82.040  
Fordelt 500.100 50.000
Til toppen