Toppmøte på grensa

Oppstilt gruppebilde: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i midten og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) til høyre avbildet sammen med andre aktører - Klikk for stort bildeUtenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i midten og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) til høyre avbildet sammen med andre aktører Helen Andersen – Vi må opprettholde dialogen med Russland gjennom Barentssamarbeidet, var budskapet fra Bjørn Inge Mo (Ap) til utenriksministeren.

Onsdag møtte fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Anledninga var et møte hun hadde invitert til for aktører i Barentssamarbeidet.

Troms og Finnmark i en særstilling

Mo snakket for de nordnorske fylkeskommunene og påpekte at Troms og Finnmark er i ei særstilling når det gjelder internasjonalt samarbeid i nordområdene.

– Dette er Norges viktigste strategiske satsingsområde, og vi må følge opp med tiltak, sa Mo på møtet i Kirkenes.

Folk-til-folk viktig

– Folk-til-folk-samarbeidet er kjernen her oppe. Samtidig trenger vi ny giv for samarbeidet. Jeg er også opptatt av at regionale aktører og initiativ ikke drukner i det nasjonale, var hans budskap til Søreide.

Han trakk også fram Barents Games som et positivt tiltak. Han kom også inn på betydninga av årets tildeling av Thorvald Stoltenbergs pris som ble tildelt til russiske Valentina Likhosjva for hennes arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse- og menneskerettigheter i Barentsregionen. Valentina har også vært en av initiativtakerne for Barents Pride som har vært gjennomført i Kirkenes siden 2017.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) til venstre og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sitter på et møtebord sammen og lytter - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) til venstre og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til høyre. Helen Andersen   

Tok opp visum med generalkonsulen

I møtet Mo hadde med den russiske generalkonsulen i Kirkenes, Nikolaj Konigyn, trakk han fram utfordringene med visa i koronatiden, og ønsket at aktuelle parter kan møtes så fort grensa åpnes igjen for å ta opp kontakten.

Samarbeidsavtale

Konsulen skal ha vært positiv til en ny samarbeidsavtale mellom Murmansk og Troms og Finnmark fylkeskommune. Han gav uttrykk for at man kan enes om en avtale også med tanke på hvordan det går med oppdeling av Troms og Finnmark. Finnmark fylkeskommune har i over tretti år hatt samarbeidsavtaler med Murmansk.

– Jeg er glad for at konsulen trakk fram økonomisk samarbeid og turisme som viktige fellesarenaer. Vi er enige om at her ligger et stort potensial. Og vi er enige om at vi sammen ser på vår felles grense som noe som forener oss, ikke skiller oss, sier fylkesrådslederen.

Til toppen