Tre nyetablerte kunstnere flytter inn på «Kysten»

Malin Tara Sakstad, Hakkyung Son og Lin Pei-Han er tildelt etableringsatelieret for nyutdannede kunstnere for 2023-2024.

Kollage av Troms fylkeskultursenter og tre kvinnelige kunstnere. Foto.  - Klikk for stort bildeEtableringsatelieret ved "Kysten" tildeles for ett år av gangen og er en kostnadsfri ordning.

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp) sier i forbindelse med tildelingen at Troms fylkeskultursenter, på folkemunne kaldt «Kysten», er et godt eksempel på hvordan langsiktige satsninger på kunst og kultur lønner seg. 

– I snart ti år har vi hatt denne ordningen med gratis atelier for ferske kunstnere. Vi ser at det gir resultater, at stadig flere unge kunstnere bosetter seg i fylket etter avsluttet utdanning. På Troms fylkeskultursenter blir de unge en del av det mangfoldige kunstnermiljøet, samtidig som de får tilgang på fellesverksteder med produksjonsutstyr. Målet er selvfølgelig å kunne tilby fast atelierplass utover perioden på etableringsatelieret, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Ordningen med etableringsatelier for nyutdannede kunstnere ble etablert i 2014, og siden da har 23 kunstnere benyttet seg av tilbudet.

Etableringsatelieret tildeles for ett år av gangen og er en kostnadsfri ordning.

Om kunstnerne

Malin Tara Sakstad

Malin Tara Sakstad har en bachelor fra Kunstakademiet i Tromsø (2023) og arbeider med storskala maleri og lys i sin kunstpraksis. Malin har i tillegg samarbeidsprosjekter med aktører innen scenekunst. Hun kommer fra Bergen, der hun fikk toårig fagutdanning på Kunstskolen før hun begynte på kunstutdanningen i Tromsø. 

Hakkyung Son

Hakkyung Son har en mastergrad i kunst fra Kunstakademiet i Tromsø (2022) og en bachelorgrad i trykkerikunst fra Hongik University i Sør-Korea, som hun opprinnelig kommer fra.  I sitt kunstnerskap kombinerer hun ofte grafiske uttrykk som silketrykk, digitaltrykk, etsing og litografi med performans. 

Lin Pei-Han

Lin Pei-Han har mastergrad fra kunstakademiene i Tromsø og Trondheim, og bachelor i arkitektur fra Shin Chien University i Taipei, Taiwan. Hun er en multidisiplinær kunstner som jobber med maleri, levende bilder, skulptur, installasjon, lyd og tekst. Gjennom Kulturrådets Kunstnerassistentordning skal hun jobbe med den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen i ett år.

Til toppen