Trinn 2 i Harstadpakken klar for behandling i Stortinget

Klikk for stort bildeKollektivtrafikk, trafikksikkerhet og bymiljø er noen av mange viktige prosjekter i Harstadpakken Kine Sandnes  Regjeringen gir klarsignal for trinn 2 i Harstadpakken og vil fremme sak til behandling i Stortinget for endelig vedtak.

Gir klarsignal

Samferdselsdepartementet bekrefter at de politiske avklaringene rundt pakken nå er sluttført og regjeringen vil dermed følge opp med en proposisjon som skal behandles av stortinget.

– Dette er en gledelig nyhet og en belønning for det gode arbeidet som er gjort med Harstadpakken, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap), i Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Redusert bompengebelastning

En revisjon av Harstadpakken ble fremmet og vedtatt av Harstad kommune og Troms fylkeskommune allerede våren 2018, men saken ble ikke fremmet for Stortinget. Fylkestinget vedtok i desember 2020 en revidert pakke for å imøtekomme regjeringens bompengeavtale fra august 2019.

–  I pakken vi endelig har fått klarsignal til å gå videre med, er våre forslag om å redusere bompengebelastningen med 200 millioner kroner vektlagt. Det betyr over 700 millioner kroner til nye veger, kollektivtrafikk og satsning på myke trafikanter i Harstad, sier fylkesråd, Kristina Hansen (Ap).

– Viktig for utviklingen

Alle prosjektene som inngår i pakken har det til felles at de faller innenfor tre hovedkategorier: gange/sykkel, kollektivtrafikk og veg- og næringstransport. I tillegg har en rekke tiltak også et bymiljø- eller trafikksikkerhetsperspektiv som anses som svært viktig for utviklingen både by og region.

– Realisering av trinn 2 i Harstadpakken er meget viktig for videreutvikling av Harstad by og Sør-Troms-regionen, avslutter Hansen.

 

Her kan du lese mer om fylkestingets vedtak i desember 2020:

Møtekalender - Møter - Fylkestinget (08.-11.12.2020) (opengov.cloudapp.net)

Sak 91/12

Les mer om Harstadpakken her: Forside | BPS Nord – Troms Bompengeselskap AS (harstadpakken.no)

Til toppen