Trippel veiåpning på Senja

Onsdag 6. september markerte Troms og Finnmark fylkeskommune ferdigstillelse av Svarthollatunnelen, Skjærselva og Pumpeneset på fv. 862.

Det er en dame som klipper et Norgesband med saks, og en mann som holder denne. I bakgrunn står det folk i gule refleksjakker. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) klipper snoren, som holdes av ordføreren i Senja Tom Rune Eliseussen (Sp) Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Onsdag 6. september ble det markert trippel veiåpning på Senja.

– Det er en gledens dag å offisielt re-åpne fylkesveien og det nye skredoverbygget, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Dette er en veistrekning som har stor betydning for innbyggerne på Senja. Denne oppgraderingen vil gi bedre framkommelighet for folk, sjømatnæringa og reiselivet. Det har vært mye veiarbeid på Senja den siste tiden som sikkert har vært utfordrende for innbyggerne, men jeg håper at folk er fornøyde når de ser resultatet. Å kjøre på Senja nå er noe helt annet enn for kort tid siden.

Bedre framkommelighet for næringslivet

Veiutbedringene er i utgangspunktet basert på en rapport fra Statens vegvesen i 2019 om bedre framkommelighet for tungtransport på Senja.

Ved Pumpeneset utbedret entreprenøren Målselv Maskin og Transport AS veistrekningen på 800 meter. Prosjektet har hatt oppstart med sprengningsarbeider i høst 2022. Etter påske ble det utført stikkrenneskift, breddeutvidelse og oppsett av nytt rekkverk.

I prosjektet inngikk også vedlikeholdstiltak på fv. 862 Mefjordbotn – Senjahopen, med blant annet stikkrennskift, skogrydding, tunnelvedlikehold i Svartholla- og Hestentunnelen og dekkelegging av hele strekningen. Peab Asfalt AS stod for dekkeleggingen.

– Det er blitt bedre framkommelighet for tunge kjøretøy, mens skredoverbygget gir en bedre sikkerhet. Dette vil jeg takke for og håper at veiene blir bedre videre, sier Rune Lindbu i Målselv Maskin.

– Vi i Leiknes har hatt byggeledelsen for Pumpeneset, Hamn og Husøya, sier Atle Solberg i Leiknes AS. Vi vil gjerne takke fylkeskommunen og Målselv Maskin. Det har vært et interessant oppdrag og godt samarbeid mellom partnere, både teknisk og faglig.

Det er et nytt skredoverbygg til venstre, som henger sammen med et gammelt overbygg til høyre. Rundt bygget er det stein og noen trær. - Klikk for stort bildeDet nye skredoverbygget knytter det eksisterende overbygget til tunnelen. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Sikret mot skred og sørperas

Ved Svarthollatunnelen er det etablert et nytt skredoverbygg på 100 meter som tilknytter Svarthollatunellen og det tidligere skredoverbygget. Skredoverbygget er bygd med lukket plasstøpt betongvegg mot Breidtinden samt åpen front på den siden som vender ut mot sjøen og slipper inn dagslys og naturlig ventilasjon. Bygget skal sikre trafikantene mot stein, is, og snøras og gi trygg fremkommelighet uten stenging.

Nord for tunnelen ble det sprengt ut sørpetrau i Skjæreggelva som skal hindre sørperas over fylkesveien. Det er blitt tatt ut over 8.000 m3 fjell, som ble brukt som bakfylling på skredoverbygget.

To nye stikkrenner er lagt gjennom veien.

Entreprenøren på prosjektet var HAK Entreprenør AS og underentreprenør var Målselv Maskin og Transport AS.

– Jeg vil gjerne takke fylket for satsingen på sjømatveier, sier Aleksander Uteng fra Sjømatklyngen Senja. Dette har vært en suksess, der sjømatnøringen stod klar og prioriterte. Dette prosjektet ser veldig bra ut, og vi i Sjømatklyngen er takknemlige.

Representanter fra fylkeskommunen, Senja kommune og entreprenørene HAK Entreprenør AS, Peab Asfalt AS og Målselv Maskin og Transport AS samt konsulentfirmaet Leiknes AS deltok i arrangementet. Samferdselssjef i fylkeskommunen, Bjørn Kavli, ønsket velkommen, og fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) holdt tale og klippet snoren. Fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap) inviterte til kaffe og lunsj på Mefjord brygge. Ordfører i Senja kommune Tom Rune Eliseussen (Sp) talte også under markeringen.

Til toppen